Wij delen onze
kennis graag met jou

Herman Hogendoorn

Medewerkers binnen de lokale overheid laten excelleren is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Voor deze publieksprofessionals ontwerp en implementeer ik verbetertrajecten. En inspireer, coach en train ik afdelingen, groepen en individuele medewerkers.
Dienstverlening

LEAN, zaakgericht werken of beide?

Klantgerichter en efficiënter werken, samenwerken met andere organisaties, kosten besparen. Gemeenten hebben veel redenen om hun werkprocessen kritisch tegen het licht te houden. Met zowel…

Herman Hogendoorn
5 maart 2014 - 3 min lezen
Dienstverlening

Zaakgericht werken binnen het handhavingsdomein: registreer centraal, eenduidig en op tijd

Help je collega’s door handhavingszaken tijdig en volledig te registreren. En zorg dat andere afdelingen eenvoudig toegang hebben tot informatie die je over een burger,…

Herman Hogendoorn
13 oktober 2013 - 3 min lezen
I&A organisatie op orde

Professionalisering Beheer Openbare Ruimte ROVA

Vanaf 2011 voert ROVA de taken op het gebied van het Beheer Openbare Ruimte (BOR) voor de gemeente Winterswijk uit….

Herman Hogendoorn
25 februari 2013 - 2 min lezen