Qrachtig Werken zonder werkdruk

Meer opgeleverde producten of afgeronde diensten, met een hogere kwaliteit? Ja, dat is mogelijk. Maar niet door medewerkers zomaar nog meer werk toe te schuiven.

Beter niet overbelasten

Als de prestaties van een organisatie omhoog moeten, worden medewerkers nogal eens blindelings volgestopt met extra werk. Maar dat heeft weinig zin. Mensen kunnen maar een bepaalde hoeveelheid werk aan. Een te grote takenlijst leidt tot inefficiƫntie, fouten en uiteindelijk overbelaste werknemers.

Qrachtig Werken

Beter is het om goed te kijken wat de klant belangrijk vindt, welke werkzaamheden er echt toe doen en wat verspilling van tijd en geld is. Met onze aanpak Qrachtig Werken nemen medewerkers op basis van die vragen hun eigen processen onder de loep.

Minder verspilling

Medewerkers beschrijven ideale processen en best practices en vergelijken die met de huidige werkwijze. Ze kijken vervolgens wat ze tegenhoudt het ideale proces in praktijk te brengen. Denk aan overbodige handelingen, reistijden, te lange vergaderingen en zo door. Dit levert verbeterpunten op voor de korte en lange termijn.

Duidelijkere normen

Medewerkers geven ook antwoord op de vraag hoeveel werk ze aankunnen. Dat wordt de standaard. Meer werk aanbieden heeft geen zin. We kijken ook wat medewerkers die de norm niet halen nodig hebben om dat wel te kunnen. Bovendien kun je met duidelijke normen ook gemakkelijker prioriteiten stellen. De normen zijn dus de basis voor continu verbeteren.

Meer werkplezier

Als verspillingen uit de werkprocessen zijn verdwenen, besteden medewerkers meer tijd aan hun kerntaken. Die werkzaamheden zijn in de meeste gevallen de reden dat ze ooit op een functie hebben gesolliciteerd. En wie met meer plezier werkt, ervaart vanzelf minder werkdruk.

Qrachtig blijven

Een traject Qrachtig Werken is de opmaat naar teams en organisaties die blijven verbeteren. Neem contact op met Herman Hoogendoorn voor meer informatie over de aanpak. Of meld u aan voor een gratis workshop om kennis te maken: 06 224 659 28, herman.hogendoorn@quarant.nl.