Omgevingswet grote uitdaging voor omgevingsdiensten

In 2018 treedt waarschijnlijk de nieuwe Omgevingswet in werking. De impact daarvan voor omgevingsdiensten is enorm.

Eén plan, één loket met de nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet gaat de regels voor ruimtelijke projecten eenvoudiger maken. Een voorbeeld is dat gebieden waarvoor nu vaak nog tientallen verschillende bestemmingsplannen gelden, straks één omgevingsplan krijgen. Een ander voorbeeld is dat burgers en bedrijven die op een bepaalde plek een initiatief willen starten, straks bij één loket alles kunnen regelen

Effectiever en efficiënter werken

Voor omgevingsdiensten betekent de Omgevingswet dat een groot deel van de werkprocessen anders ingedeeld moeten worden. Gemeenten en omgevingsdiensten moeten bijvoorbeeld intensiever gaan samenwerken en informatie beter met elkaar delen. Dit lukt alleen met duidelijke standaardafspraken over werkprocessen, waarbij medewerkers op de werkvloer meer eigen verantwoordelijkheid dragen. Anders is de belofte dat het met de Omgevingswet voor burgers en bedrijven beter wordt, niet waar te maken.

Begin op tijd

Denken in kansen, meer afwegingsmogelijkheden en werken met verkorte procedures, dat vraagt van medewerkers en managers een uitbreiding van hun vaardigheden. Dit is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Het mooie is wel dat je er vandaag al mee kunt beginnen.

Dagelijks verbeteren en leren

Iedere medewerker heeft z’n talenten en uitdagingen. Door het krachtig verankeren van verbeterprocessen in de dagelijkse routine worden successen en leerpunten beter inzichtelijk en wordt zichtbaar wat medewerkers van elkaar kunnen leren. Omgevingsdiensten die daar nu al mee beginnen, spelen eenvoudiger in op veranderingen als de Omgevingswet.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de Omgevingswet voor omgevingsdiensten? Neem dan contact op met Herman Hogendoorn: 06 224 659 28, herman.hogendoorn@quarant.nl.