Hoe vertalen we
trends en ontwikkelingen
naar strategie en beleid?

I-visie & beleid

Lokale overheden hebben steeds vaker te maken met snelle en grote veranderingen. Dit heeft invloed op je organisatie en processen. En het vraagt het nodige aanpassingsvermogen van medewerkers en applicatielandschap. Als organisatie wil je snel op alle ontwikkelingen kunnen inspelen. Rekening houden met elke ontwikkeling is echter onmogelijk. Je moet dus keuzes maken en prioriteiten stellen. Met een heldere I-visie als basis leid je alle veranderingen in goede banen.

Download onze whitepaper
Maak digitalisering chefsache, zodat je als college van B&W het roer in handen krijgt

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Klik hier voor meer informatie over de whitepaper.

Informatiehuishouding op orde

Veranderingen leiden vaak tot onrust in de organisatie. Voldoet de informatievoorziening nog wel aan de richtlijnen voor informatiebeheer? Weten we welke gegevens we hebben om datagedreven te kunnen werken? Met welke projecten zijn we bezig en wat komt er nog op ons af? Zorg dat je weer grip krijgt op je informatievoorziening. Dit doe je door inzicht te creëren in het huidige beleid, de proces- en gegevensarchitectuur en het applicatielandschap.

Informatiebeleid

Wanneer het informatiebeleid niet aansluit op het beleid van de organisatie kan dat voor een steeds groter wordende kloof zorgen. Een herijking van het beleid kan bijdragen aan het dichten van de kloof. Het opstellen van goed werkend informatiebeleid doe je aan de hand van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, in combinatie met de ambities van de organisatie. Vergeet niet hierbij de I&A afdeling én de vertegenwoordigers van de primaire en ondersteunende processen te betrekken. Zonder hen is er immers geen draagvlak.

Portfoliomanagement

Er komt veel op I&A afdelingen af. Er ligt veel werk en projecten worden niet altijd goed afgerond. Om dit te verbeteren kan de I&A afdeling de business helpen bij het maken van keuzes. Door vooraf goed te bepalen of een project nodig is, wat het oplevert ten opzichte van de inspanningen en welke prioriteit het heeft. Dit helpt je te bepalen welke projecten van start gaan. Of juist later of niet gedaan worden.

I-governance voor gemeenten

Wil je als gemeente de digitale transformatie van je organisatie in goede banen leiden? En daarmee daadwerkelijk waarde toevoegen aan je dienstverlening en bedrijfsvoering? Met grip op je informatievoorziening, kosten en processen? Dan is het belangrijk dat je je I-governance op orde brengt. We geven je praktische handvatten om die op orde te brengen.

i-governance voor gemeente: de juiste mensen aan boord

Informatie- en applicatiearchitectuur

Applicatielandschappen bij gemeenten bestaan vaak uit een lappendeken van informatiesystemen en koppelingen. Veel applicaties slaan vergelijkbare gegevens op of hebben dezelfde functionaliteit. Vaak gekocht of ontwikkeld vanuit een behoefte van een enkele afdeling of proces, zonder dat er vooraf is gekeken naar de relatie met de bestaande informatievoorziening.

Hoe zorg je voor een goede architectuur?

Door gezamenlijk het huidige en gewenste informatie- en applicatielandschap in kaart te brengen, maak je de knelpunten zichtbaar. Dat vormt de basis voor de doorontwikkeling van je architectuur. Zo kun je een plan maken om ervoor te zorgen dat de architectuur weer toekomstgericht wordt.

Common Ground

De verwevenheid tussen gegevens en applicaties zorgt voor een wirwar aan koppelingen en een onbeheersbare architectuur. Common Ground heeft als doel om informatievoorzieningen te hervormen. Door data los te koppelen van werkprocessen en applicaties, kun je data vanuit de bron gebruiken. Dit maakt moderne, flexibele en veilige informatievoorzieningen mogelijk. En het creëert mogelijkheden om de interne en externe dienstverlening te verbeteren.

Meer informatie?

Menno of één van zijn teamleden helpt je graag verder. Of stel je vraag in de chat.

Consultant
Menno van der Horst
Mijn kracht is dat ik met een strategische en bedrijfskundige blik de impact van ontwikkelingen op de organisatie- en informatievoorziening kan analyseren. In combinatie met mijn enthousiasme zorg ik voor gedegen en breed gedragen analyses en voorbereiding op veranderingen en professionalisering binnen het publieke domein.
Pagina delen:

CASE

I-visie gemeente Noordwijk

De gemeente Noordwijk wil haar dienstverlening verbeteren, meer datagedreven werken en noodzakelijke veranderingen op het gebied van telefonie en ICT-infrastructuur uitvoeren. Om de daarbij horende projecten veilig, in samenhang en in een slimme volgorde uit te voeren, vroeg Noordwijk ons om samen met hen hun I-visie te actualiseren. Het uiteindelijke doel is een informatievoorziening die beter aansluit bij de maatschappelijke verwachtingen, technologische vernieuwingen en gemeentelijke ambities.