Wij helpen
organisaties
echt vooruit!

Onze werkwijze

Om klantgerichte, rechtmatige en doelmatige dienstverlening te bereiken, moeten lokale overheden technologische, wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen integreren en verankeren in hun dienstverlening en bedrijfsvoering. Daar komt veel bij kijken. Met onze werkwijze zorgen we ervoor dat het resultaat blijvend is.

Inspireren
We brengen organisaties in beweging

Voor onze klanten bedenken we praktisch toepasbare oplossingen die echt werken. Met onze effectieve en inspirerende aanpakken ervaren en beleven medewerkers niet alleen het eindresultaat. We motiveren ze ook om daar zelf aan bij te dragen. Wij nemen daarbij het initiatief, maar het gewenste resultaat bereiken we samen. Zo ontstaat er positieve energie en worden veranderingen blijvend omarmd.

Wij hebben
een uitdaging
Hoe lossen we dit op?
conceptualiseren
Visie- en strategievorming

De realisatie van nieuwe initiatieven verloopt altijd stroef als niet iedereen hetzelfde eindbeeld daarbij heeft. In deze tijden van grote veranderingen zijn visie- en strategievorming daarom essentieel.

Hoe krijgen
we alle neuzen
dezelfde kant op?
concretisering
Projecten en activiteiten initiëren en realiseren

Beleid ontwikkelen. Projecten en activiteiten initiëren en realiseren. Het monitoren van het gehele verandertraject. Het concretiseren en uitvoeren van een visie. Dit alles vraagt veel. We nemen onze klanten dan ook stap voor stap mee met onze planmatige aanpak.

We kunnen nu echt aan de slag!
realiseren
Benutten van kennis en kracht

Naast onze eigen strategische visie, brede expertise, enthousiasme en realisatiekracht benutten we de kennis en kracht uit de organisatie van onze opdrachtgevers. En we zetten de mens altijd centraal. Want veranderingen beklijven het beste wanneer managers en medewerkers hier zelf een belangrijke rol bij spelen.

We overtuigen
iedereen ervan dat
het kan.
verankeren
Streven naar continue verbetering

Veranderingen zijn alleen geslaagd als het gedrag van mensen is veranderd. Het doorbreken van ingesleten patronen is vaak lastig. Het blijven trainen van medewerkers en streven naar continu verbeteren is essentieel. Dit vraagt om betrokkenheid en eigenaarschap vanuit het management. Alleen dan leiden investeringen tot een duurzaam resultaat.

Het is gelukt!
Zo moeten we door
blijven gaan.
Stilzitten is er niet bij. Je gaat flink aan de slag. Echt heel erg leuk. En het is super leerzaam te zien hoe een andere manier van werken bijdraagt aan betere dienstverlening én meer werkplezier.
Guido Slokkers
Gemeente Rotterdam

Wil jij je organisatie in beweging brengen?

Klaas vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

Consultant
Klaas Bolte
Mijn kracht ligt op het gebied van informatiebeleid, projectportfolio, projectmanagement en het initiëren van nieuwe samenwerkingsvormen. Ik weet mensen mee te krijgen in een verandering en gezamenlijke belangen te behartigen. Ook heb ik gevoel voor het samenspel tussen bedrijfsvoering en politieke belangen.

Meer informatie aanvragen

Meer informatie aanvragen

Vul je gegevens in en wij nemen contact met jou op.

CASE

Benieuwd hoe wij onze werkwijze toepassen in de praktijk?

We stelden we een I&A-visie op, met als doel de I&A-organisatie en ICT samenwerking in te richten ter ondersteuning van de doelstellingen van de gemeenten.