Wij delen onze
kennis graag met jou

Herman Hogendoorn

Medewerkers binnen de lokale overheid laten excelleren is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Voor deze publieksprofessionals ontwerp en implementeer ik verbetertrajecten. En inspireer, coach en train ik afdelingen, groepen en individuele medewerkers.
Geen categorie

Waarom is een adviseur digitaal werken hoognodig in jouw organisatie?

Gemeenten realiseren zich steeds beter dat de digitale transformatie meer is dan documenten digitaliseren en nieuwe applicaties aanschaffen. Het gaat erom digitalisering en technische mogelijkheden…

Herman Hogendoorn
2 juli 2021 - 4 min lezen
I-visie & beleid

Betere grip op de digitale transformatie? Breng de i-governance op orde!

De meeste gemeenten hebben flinke digitale ambities. Verdere digitalisering, meer participatie, data gedreven sturing, rpa, Common Ground, etc, etc. En met al het thuiswerken zijn…

Herman Hogendoorn
15 maart 2021 - 6 min lezen
I-visie & beleid

De impact van de 4e industriële revolutie op gemeenten

Stoom, elektriciteit & verbrandingsmotoren en computers & internet waren de drijvende krachten achter de eerste drie industriële revoluties. En hoewel de derde revolutie nog niet…

Herman Hogendoorn
3 februari 2021 - 10 min lezen
I-visie & beleid

Voorkom eenzaamheid door thuiswerken

Thuiswerken heeft voordelen. Bijvoorbeeld minder reistijd en een schonere lucht. Maar het heeft zeker ook nadelen. Gebrek aan sociale contacten is er één van. Het leidt niet alleen tot eenzaamheid en depressie, maar ook tot allerlei fysieke klachten. Hoe zorgen we…

Herman Hogendoorn
5 oktober 2020 - 4 min lezen
Dienstverlening

Is Lean nog interessant voor gemeenten of een hype die voorbij is?

Lean was de afgelopen tien jaar een van de belangrijkste trends op het gebied van efficiënter werken. Zeker tijdens de financiële crisis leek het voor…

Herman Hogendoorn
21 januari 2020 - 4 min lezen
Geen categorie

Meten is weten. Weten is verbeteren

Bij de samenwerkingsorganisatie WIL-Lekstroom (Werk en Inkomen Lekstroom) is het afgelopen jaar gewerkt met performancemetingen van een aantal belangrijke applicaties, zoals de Suite4Sociaal domein (deel…

Herman Hogendoorn
10 oktober 2019 - 3 min lezen
I&A organisatie op orde

Hoe overbruggen we de kloof tussen ICT en de rest van de organisatie?

Veel gemeentelijke organisaties zien ICT weliswaar als iets noodzakelijks, maar vooral ook als iets dat veel geld kost. Omgekeerd vinden veel I&A-medewerkers dat de organisatie…

Herman Hogendoorn
23 september 2019 - 3 min lezen
Geen categorie

Vijf checks voor succesvol veranderen!

Managers binnen de lokale overheid vertellen ons vaak dat het aantal veranderingen de afgelopen vijf jaar flink is toegenomen. Tegelijkertijd geven ze aan dat de…

Herman Hogendoorn
23 september 2019 - 4 min lezen
Dienstverlening

7 checks voor effectievere en efficiëntere processtappen

Effectievere en efficiëntere processen zijn mogelijk door iedere stap kritisch onder de loep te nemen. Deze 7 checks helpen je daarbij.

Herman Hogendoorn
21 augustus 2019 - 4 min lezen