Wij delen onze
kennis graag met jou

Han Kuiper

Wetten worden vaak met een nobel doel opgesteld: veilig wonen in een schone leefomgeving. Helaas worden wetten vaak zo complex, dat het oorspronkelijke doel uit het oog verloren wordt. Ik maak wetgeving weer begrijpelijk, met als specialisme de Omgevingswet, zodat we veiliger leven in een schoner Nederland.
Implementatie & adoptie

Worden onze bestemmingsplannen straks wel getoond in de DSO-viewer?

Als de Omgevingswet in werking treedt, worden de bestemmingsplannen die nu op Ruimtelijkeplannen.nl staan getoond in de DSO-viewer. Een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij een middelgrote…

Han Kuiper
9 maart 2020 - 2 min lezen
I&A organisatie op orde

Autoriteit Persoonsgegevens houdt digitale overheid scherp in de gaten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat de komende jaren extra letten op de digitale overheid, AI & algoritmes en datahandel. Het spreekt voor zich dat gemeenten…

Han Kuiper
30 december 2019 - 5 min lezen
Implementatie & adoptie

Implementatie Omgevingswet en DSO? VNG biedt hulp!

Steeds meer basisfunctionaliteiten uit de landelijke voorziening van het DSO zijn beschikbaar. Komend jaar kunnen gemeenten hiermee gaan oefenen. Tegelijkertijd wordt het tijd bepaalde onderdelen…

Han Kuiper
18 november 2019 - 4 min lezen
Implementatie & adoptie

Praktijkproeven DSO: start nu al met het DSO in uw organisatie

Ieder kwartaal levert het programma Aan de slag met de Omgevingswet nieuwe functionaliteiten van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) op. Via praktijkproeven kunnen organisaties met…

Han Kuiper
17 juni 2019 - 4 min lezen
I&A organisatie op orde

Checklist: welke SMS’jes en WhatsApp-berichten zijn openbaar (Wob)?

Journalisten die een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen zakelijke sms’jes en WhatsApp-berichten van ambtenaren en bestuurders opvragen. Dit bepaalde de…

Han Kuiper
29 april 2019 - 4 min lezen
Implementatie & adoptie

Lagenmodel: helpt bij succesvolle implementatie Omgevingswet

Om de Omgevingswet succesvol in te voeren is een multidisciplinaire aanpak nodig. Het lagenmodel Omgevingswet van de VNG kan u hierbij helpen. Het is een…

Han Kuiper
19 maart 2019 - 3 min lezen
Implementatie & adoptie

Omgevingswet: van uitvoerend medewerker naar omgevingsadviseur

Omgevingswet: van uitvoerend medewerker naar omgevingsadviseur Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, verandert het werk van handhavers en vergunningverleners en wordt er meer kennis en…

Han Kuiper
10 december 2018 - 3 min lezen
Implementatie & adoptie

AVG: anonimiseren van persoonsgegevens bij bezwaren

De overheid mag persoonsgegevens niet zomaar publiceren. Het gaat daarbij niet alleen om namen, maar bijvoorbeeld ook om adressen en handtekeningen. Maar hoe gaat u…

Han Kuiper
25 oktober 2018 - 2 min lezen
Implementatie & adoptie

AVG: nieuwe standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

Voor de AVG is de verwerkersovereenkomst een van de verplichte nummers. Begin augustus heeft de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) voor gemeenten daarvoor een nieuw standaarddocument gepubliceerd. Wat…

Han Kuiper
15 oktober 2018 - 3 min lezen