DSO tips: toepasbare regels maken? Hier loopt u tegenaan!

De toepasbare regels in het DSO zijn een belangrijk instrument om wetgeving eenvoudig te ontsluiten en het proces van vergunningverlening te versnellen. Als Quarant zijn we al bij een aantal gemeenten aan de slag met toepasbare regels. In deze blog onze eerste ervaringen en tips voor het maken van toepasbare regels.

Aanpassingen juridische regels betekent aanpassing omgevingsplan

Als u toepasbare regels gaat maken, stuit u soms op onduidelijke juridische regels. Wat staat er eigenlijk? Willen we dat nog wel? Het is verleidelijk gelijk even de bezem door die regels te halen. Dat zijn dan twee vliegen in één klap. Maar een aanpassing van de juridische regels houdt ook een aanpassing van het omgevingsplan in. En zo’n aanpassing moet verlopen volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb (afdeling 3.4). Die wilt u waarschijnlijk niet voor iedere verbetering in de regels opstarten. Spaar uw verbeteringen dus op, zodat u er een heleboel tegelijk kunt doen.

Maak een plan voor een nieuw omgevingsplan

U kunt sowieso niet zomaar plukken regelgeving vernieuwen en opnemen in het omgevingsplan. Voor het opbouwen van het nieuwe omgevingsplan heeft u een heldere aanpak nodig. Grofweg kunt u themagewijs of gebiedsgewijs toewerken naar het nieuwe omgevingsplan. Maar welke weg u ook kiest: denk er goed over na, want er zijn juridische eisen aan gesteld. Zorg dus eerst voor een helder plan voor het toewerken naar het omgevingsplan. Pas als u dat hebt, kunt u de mogelijkheden van toepasbare regels volop benutten.

U heeft ‘haakjes’ nodig

U kunt bij de inwerkingtreding van de wet niet zomaar voor alle activiteiten toepasbare regels maken. Er moet een zogenaamd haakje zijn. In normaal Nederlands: u moet een toepasbare regel kunnen koppelen aan de activiteit waar die over gaat. Als die er nog niet is in het DSO, moet u als gemeente zo’n haakje creëren. Daarbij moet u ook een aantal spelregels in acht nemen. De kans is groot dat ook het omgevingsplan moet worden aangepast. Voor de rijksregels en de activiteiten in de bruidsschat zijn er overigens al veel haakjes beschikbaar.

Systematiek eigen maken kost tijd en veel oefenen

In de praktijk merkten we dat het tijd en veel oefening kost de systematiek van toepasbare regels eigen te maken. Met name de relatie tussen “activiteiten” en “werkzaamheden”. In eerste instantie leek het erop dat we minder servicegericht konden zijn dan we wilden. Een voorbeeld voor de volgende vier typen reclame-uitingen:

  1. Een uithangbord aan of op de gevel van een bedrijfspand (vaak in de APV geregeld)
  2. Losstaande reclametoestellen (bouwtechnische regels zijn hier van belang)
  3. Het parkeren van reclamevoertuigen op de weg (APV)
  4. Reclame op borden die de gemeente ter beschikking stelt (APV)

Enthousiast als we waren, wilden we deze in één overzichtelijke vragenboom verwerken. Technisch gaat dat ook prima. De software werkte. En na wat stoeien met de volgorde van de vragen leverde dat een heldere, simpele vragenboom op. Top!

Toch blijkt dit niet altijd de juiste werkwijze. Bijvoorbeeld kan het tot problemen leiden als er aanvraagformulieren voor de benodigde vergunning(en) aan gekoppeld moeten worden. De oplossing moet in dit soort gevallen gevonden worden in het definiëren van “activiteiten” en “werkzaamheden”. Hiermee kunt u per situatie de juiste vragen stellen en het juiste aanvraagformulier voor een vergunning aanbieden, terwijl u de situaties wel in samenhang kunt presenteren. Wat in welk geval de beste systematiek is, is een kwestie van oefenen en uitproberen. Neem daarvoor de tijd.

Controleer de indieningsvereisten in de bruidsschat

De informatie die iemand bij een vergunningaanvraag moet aanleveren, de indieningsvereisten, worden eveneens toepasbare regels genoemd. U moet die als gemeente ook aanleveren. Maar voor een flink deel van de activiteiten krijgt u die al via de bruidsschat. Dat is handig. Controleer wel even goed of die indieningsvereisten in de bruidsschat aansluiten bij uw eigen regels voor die activiteit. En of alles erin staat.

Weer een voorbeeld. Opnieuw voor reclame:
Dit zijn de indieningsvereisten uit Artikel 22.289 Handelsreclame (Invoeringsbesluit):

1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. het aantal en de afmetingen van de reclame;
b. de hoogte van de reclame, gemeten vanaf het maaiveld tot de onderkant;
c. de te gebruiken materialen, kleuren en verlichting; en
d. de tekst van de reclame.
2. Als een andere dan de eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van de onroerende zaak met diens toestemming handelsreclame maakt of voert, vermeldt de aanvrager in de aanvraag de naam, het adres en de woonplaats van die ander.

Er staan dus geen indieningsvereisten in voor de aanvraag om een VW-reclamebusje voor reclame te parkeren. En ook niet voor reclame op gemeenteborden.

Denk aan je behandeldienst

Veel activiteiten worden door de omgevingsdienst behandeld in opdracht van de gemeente. In het DSO moet per activiteit worden aangegeven wie de behandeldienst is. Vergeet niet de omgevingsdienst te betrekken bij de toepasbare regels voor die activiteiten die zij behandelen. Leg uit voor welke systematiek je kiest bij de toepasbare regels en overleg ook zeker de indieningsvereisten met hen.

Houd het simpel voor de korte termijn

Samengevat: we begonnen vol enthousiasme aan het maken van toepasbare regels. En we hadden een duidelijk doel voor ogen: burgers en bedrijven het zo gemakkelijk mogelijk maken. Inmiddels weten we dat u de lat voor de korte termijn, dat wil zeggen voor de periode direct na inwerkingtreding van de wet, beter wat lager kunt leggen. Zorg dat er voor de belangrijkste activiteiten checks en aanvraagformulieren zijn die aansluiten op de bestaande regelgeving. Wilt u de bestaande regels verbeteren en daar mooie vragenbomen voor creëren? Maak dit dan onderdeel van het maken van uw omgevingsplan. U kunt dit er niet zomaar uitlichten.

Hulp nodig bij het maken van toepasbare regels DSO?

Met het Omgevingspakket van Quarant gaat u snel en praktisch aan de slag met de Omgevingswet. Met onze ervaring helpen we u bij de aansluiting op het DSO, de werkprocessen aan te passen en te werken met toepasbare regels. We helpen u bijvoorbeeld te bepalen welke toepasbare regels nodig zijn. Maar ook met het opstellen en publiceren van de toepasbare regels. Dit doen we volgens het principe meedoen, voordoen en zelf doen.

Meer informatie Omgevingspakket

Op de pagina Doorpakken met de Omgevingswet vindt u meer informatie over ons Omgevingspakket. Heeft u vragen over dit pakket of deze blog? Of bent u benieuwd hoe het Omgevingspakket toegepast kan worden in uw organisatie? Neem dan contact op met Adrie van Bohemen, 06 533 714 87, adrie.van.bohemen@quarant.nl of Han Kuiper 06 241 336 38, han.kuiper@quarant.nl.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.