Aansluiten op het DSO: ken de risico’s

Voor 1 januari 2021 moeten gemeenten een hoop regelen voor de Omgevingswet. Bijvoorbeeld werkprocessen inrichten, toepasbare regels maken en het legesmodel aanpassen. Ook de aansluiting op het DSO moet dan voor elkaar zijn. Dat is zeker niet alleen een technisch verhaal. Lees in dit artikel welke belangrijke zaken u niet mag vergeten.

Aansluiten DSO: meer organisatie dan techniek

Als uw gemeente straks op het DSO is aangesloten, moet het mogelijk zijn:

  • een omgevingsvisie te publiceren;
  • een omgevingsplan te wijzigen;
  • toepasbare regels te maken voor vragenbomen en indieningsvereisten bij een vergunningaanvraag;
  • aanvragen om vergunningen en meldingen te ontvangen en te verwerken.

Hiervoor heeft u niet alleen de techniek nodig, ook de werkprocessen in uw organisatie moeten hier klaar voor worden gemaakt.

Ook de softwarekant is meer dan alleen techniek

Kijken we naar de softwarekant, dan moeten leveranciers hun plansoftware en VTH-systemen aanpassen. Verder zullen gemeenten (en waterschappen) nieuwe applicaties moeten aanschaffen om toepasbare regels op te kunnen stellen. Ons advies is die gesprekken niet alleen aan de technische mensen van I&A over te laten, maar eerst goed uit te zoeken wat u nodig heeft en te zorgen dat u weet hoe uw contracten er precies uitzien.

Wat komt er kijken bij het aansluiten DSO?

Een aantal zaken is van belang bij de aansluiting:

  • Contracten
  • Werkprocessen aanpassen
  • Technische aansluiting
  • Systemen aanpassen op basis van de nieuwe werkprocessen

Nieuw contract nodig?

Er zijn twee cruciale vragen rondom de contracten. Is het contractueel mogelijk met de huidige softwareleverancier te blijven werken? En is binnen dat contract een upgrade mogelijk? Verrassend genoeg zien we in de praktijk regelmatig dat gemeenten geen duidelijk inzicht hebben in de contracten en looptijden daarvan. Dit kan een extra probleem worden als de accountant zich streng opstelt zodra blijkt dat een contract feitelijk niet meer verlengd mag worden.

Noodmaatregelen?

Loopt uw contract tussen nu en 2021 af en kan verlenging juridisch of technisch niet en moet u uw plan- of VTH-software de komende periode gaan aanbesteden? Dan staat u waarschijnlijk achteraan in de rij bij leveranciers. Voor hen is het nu namelijk een piektijd. Het is maar de vraag of ze tijdig de nieuwe software kunnen leveren, inclusief migratie en dergelijke. In dat geval dreigt de situatie te ontstaan dat vergunningaanvragen straks niet afgehandeld kunnen worden en het omgevingsplan niet gewijzigd kan worden. Er zullen dan noodmaatregelen nodig zijn.

Werkprocessen aanpassen

De Omgevingswet leidt tot veranderingen in verschillende werkprocessen en levert nieuwe werkprocessen op. Deze moet u tijdig aanpassen.

Technische aansluiting

Overheden, softwareleveranciers en het programma Aan de slag met de Omgevingswet (ADSMO) werken gezamenlijk aan de technische aansluiting. Als het goed is, heeft u al afspraken gemaakt over de aansluiting. Zo niet, neem met hen contact op.

Systemen aanpassen op basis van de nieuwe werkprocessen

Als de technische aansluiting een feit is en u straks over de nieuwste, Ow-proof-versies van de software beschikt, bent u er nog steeds niet. Immers, de aanpassingen die u in de eigen werkprocessen heeft doorgevoerd leiden ook tot aanpassingen in de inrichting van de software. Procedures moeten worden aangepast, net zoals standaardbrieven en verschillende checklists waarvan gebruik gemaakt wordt.

Niet tegelijk

De ervaring leert dat het aanpassen van de werkprocessen en het inrichten van de software naar aanleiding daarvan veel tijd kost. Zorg daarom dat u de werkprocessen op tijd heeft aangepast. Doe deze stappen in ieder geval niet gelijktijdig; het bedenken van nieuwe werkprocessen en die tegelijkertijd in de software aanpassen is geen goed idee. Het leidt snel tot fouten en onnodig veel werk.

Breng de risico’s in kaart

Bovenstaande zijn voorbeelden van de aspecten waar gemeenten op moeten letten bij de aansluiting op het DSO. Zoals duidelijk is geworden, is het veel meer dan een technische kwestie. Zorg in ieder geval dat u zelf goed weet wat u wilt, wat u daarvoor nodig heeft en wat mogelijk is. En begin vooral tijdig! Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Han Kuiper: han.kuiper@quarant.nl of 06 241 336 38.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.