Wij delen onze
kennis graag met jou

Han Kuiper

Wetten worden vaak met een nobel doel opgesteld: veilig wonen in een schone leefomgeving. Helaas worden wetten vaak zo complex, dat het oorspronkelijke doel uit het oog verloren wordt. Ik maak wetgeving weer begrijpelijk, met als specialisme de Omgevingswet, zodat we veiliger leven in een schoner Nederland.
Implementatie & adoptie

Regelanalist: nieuwe rol in uitvoeringshart van de Omgevingswet

Regelanalisten spelen een belangrijke rol bij het opstellen van toepasbare regels. Omdat deze functie voor de meeste gemeenten nieuw is, organiseert Sdu in september de leergang Regelanalist Omgevingswet. Drie docenten vertellen meer over het werk van de regelanalist en de inhoud van de leergang.

Han Kuiper
4 juli 2022 - 6 min lezen
Implementatie & adoptie

Net op tijd opleiden voor de Omgevingswet is veel te laat

Beginnen jullie op tijd met het opleiden van medewerkers voor de Omgevingswet? Net op tijd is in dit geval veel te laat.

Han Kuiper
13 december 2021 - 3 min lezen
I&A organisatie op orde

Hoe kan ik veilig zakelijk whatsappen?

Met de komst van COVID-19 is het aantal gevallen van digitale oplichting flink toegenomen. Zo ook oplichting via WhatsApp. Een medewerker van een gemeente vroeg…

Han Kuiper
15 maart 2021 - 5 min lezen
Implementatie & adoptie

Omgevingswet: handhaving vraagt om andere manier van denken en werken

Omgevingswet: handhaving vraagt om andere manier van denken en werken De Omgevingswet geeft burgers en bedrijven meer ruimte. Van ambtenaren wordt een “ja, mits” houding…

Han Kuiper
10 februari 2021 - 6 min lezen
Implementatie & adoptie

Toepasbare regels: doe de bruidsschat eerst

Gemeenten moeten voor de Omgevingswet toepasbare regels opstellen. Doe de bruidsschat eerst. Lees onze andere tips.

Han Kuiper
9 december 2020 - 5 min lezen
Implementatie & adoptie

DSO tips: toepasbare regels maken? Hier loopt u tegenaan!

De toepasbare regels in het DSO zijn een belangrijk instrument om wetgeving eenvoudig te ontsluiten en het proces van vergunningverlening te versnellen. Als Quarant zijn…

Han Kuiper
27 juli 2020 - 6 min lezen
Implementatie & adoptie

Vergunningverlening onder de Omgevingswet: dit moet je gaan aanpassen!

Als de Omgevingswet in werking treedt, moeten overheden hun werkprocessen daarop hebben aangepast. In een serie blogs lichten we voor enkele werkprocessen de belangrijkste veranderingen…

Han Kuiper
6 juli 2020 - 5 min lezen
Implementatie & adoptie

Betrouwbare data: de eerste stap naar een omgevingsplan

Door de komst van de Omgevingswet gaan de bestemmingsplannen verdwijnen. Daar komt één omgevingsplan voor in de plaats. Er is een ruime overgangsperiode. Toch zul…

Han Kuiper
2 juni 2020 - 3 min lezen
Implementatie & adoptie

Doorpakken met de Omgevingswet of denk je dat je tijd genoeg hebt?

De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2022. Dat betekent extra tijd om te voldoen aan de minimumeisen. Met alle drukte is het…

Han Kuiper
2 juni 2020 - 2 min lezen