De 7 belangrijkste speerpunten voor gemeenten dit jaar

Een nieuw kabinet met nieuwe ideeën. Gemeenteraadsverkiezingen in maart. 2022 belooft een jaar te worden waarin het onderwerp digitalisering zich verplaatst van de uitvoering naar de bestuurlijke agenda. Daarnaast zijn er aanverwante onderwerpen die veel impact hebben op gemeenten. Denk aan de uitdagingen in het sociaal domein, groeiende verwachtingen van inwoners over de dienstverlening, nieuwe wetgeving en de vele technologische ontwikkelingen. Waaraan moet je, in deze wirwar aan verplichtingen en wensen, het komend jaar prioriteit geven? We zetten de 7 belangrijkste speerpunten voor je op een rij.

Datum
14 februari 2022
Auteur
Klaas Bolte
Diensten
Data & datagedreven overheid
Leestijd
7 min
Download onze whitepaper
Maak digitalisering chefsache, zodat je als college van B&W het roer in handen krijgt

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Kijk voor meer informatie over onze whitepaper Maak digitalisering Chefsache.

1. Informatiebeveiliging: verder professionaliseren

Als gemeente ben je steeds meer afhankelijk van je digitale voorzieningen. Tegelijkertijd vinden er ieder jaar meer en meer ICT-incidenten en datalekken plaats. De continuïteit van je dienstverlening staat daardoor onder druk. Net als het vertrouwen in de overheid. Daarom is het belangrijk de informatiebeveiliging te verbeteren en de organisatie ervan verder te professionaliseren.

Belangrijke onderdelen hierbij zijn:

 • Organisatie: Zijn alle belangrijke rollen ingevuld en in control? Zijn taken, verantwoordelijkheden en eigenaarschap duidelijk belegd? Ook functioneel beheer?
 • 21st century skills: Gaan medewerkers goed, efficiënt en veilig om met de digitale tools in je organisatie?
 • Houding en gedrag: Zijn medewerkers zich bewust van de risico’s en de mogelijke impact als het misgaat? En handelen ze hiernaar?
 • Processen: Zijn bijvoorbeeld in-, door- en uitstroom, incident- en changemanagement goed ingericht? Worden die processen in de praktijk ook uitgevoerd zoals beschreven? En zijn er protocollen om te testen, oefenen en simuleren?
 • Leveranciersmanagement: met de vergaande cloudgang verschuift een groot deel van de technische beveiliging naar leveranciers. Stel je de juiste eisen aan die leveranciers? En houd je grip op de opvolging en doorontwikkeling van informatieveiligheidseisen?

Meer informatie? Klaas Bolte, consultant, beantwoordt graag jouw vraag: klaas.bolte@quarant.nl of 06 303 989 31. Of laat een bericht achter in de chat.

2. Nieuwe wetgeving: stoom je medewerkers, processen en informatievoorzieningen klaar

Gemeenten hebben met behoorlijk wat nieuwe wetten te maken. De invoering ervan raakt het gehele gemeentelijke apparaat. Je moet zorgen dat je besluiten voortaan aan de nieuwe regels voldoen. Dat je processen erbij aansluiten. Dat je informatievoorzieningen ervoor zijn aangepast. En zeker ook dat medewerkers weten wat dit betekent voor hun dagelijkse werkzaamheden.

Voor de komende periode springen twee wetten er het meest uit:

 • Omgevingswet (Ow). Deze treedt dit jaar (waarschijnlijk dan toch) echt in werking.
 • Wet open overheid (Woo). Veel meer overheidsinformatie dan nu moet actief openbaar gemaakt worden.

Voor beide wetten zul je je informatiehuishouding en processen flink moeten aanpassen. En je medewerkers ermee moeten laten oefenen.

Meer informatie? Han Kuiper, consultant, beantwoordt graag jouw vraag: han.kuiper@quarant.nl of 06 241 336 38. Of laat een bericht achter in de chat.

3. Cloudstrategie: verdere migratie naar de cloud

Technische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen ook van je applicatielandschap en ICT-infrastructuur steeds meer wendbaarheid, innovatiemogelijkheden en grip op informatieveiligheid. Om alle verplichtingen, wensen en beloften waar te maken, ontkom je er niet aan (in ieder geval een flink deel van) je applicaties en ICT-infrastructuur naar de cloud te verplaatsen. Dat wil je niet ad hoc doen, maar stap voor stap, strategisch en veilig.

Dat vraagt om een:

Meer informatie? Dennis van der Valk, consultant, beantwoordt graag jouw vraag: dennis.vandervalk@quarant.nl of 06 225 481 01. Of laat een bericht achter in de chat.

4. Samenhangende Objectenregistratie (SOR): verdere voorbereiding

De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. De BAG, WOZ en BGT gaan daar bijvoorbeeld mee te maken krijgen, net als veel processen in je organisatie. Het doel daarbij is een efficiënte en integrale inwinning en ontsluiting van gegevens. En een samenhangend en helder beeld voor een steeds grotere diversiteit aan gebruikers.

Bereid je als gemeente goed voor op de komst van de SOR:

 • Denk na over de manier waarop je het beheer van je registraties straks vorm gaat geven. Met één team voor gegevensbeheer bijvoorbeeld.
 • Sta je voor aanbestedingen in de geo-informatie-infrastructuur of basisregistraties met een geo-component? Neem daarin in ieder geval de eisen uit de SOR op.

Meer informatie? Jos Poels, consultant, beantwoordt graag jouw vraag: jos.poels@quarant.nl of 06 225 481 01. Of laat een bericht achter in de chat.

5. Sociaal domein: meer regie door een integrale informatievoorziening

Om inwoners tijdig de juiste hulp te bieden, is het belangrijk dat die inwoners snel met de juiste deskundigen in contact komen. Dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. De uitvoering van de jeugdwet, WMO en participatiewet wordt vaak uitbesteed aan verschillende organisaties. Doordat deze organisaties vaak ook gebruikmaken van eigen registratiesystemen die niet zijn gekoppeld, is de informatie versnipperd. Gegevens uitwisselen mag niet zomaar vanwege privacyregels. En als het wel mag, lukt dit niet altijd goed. Hierdoor blijft belangrijke informatie verborgen en is regie voeren in het sociaal domein erg complex.

Om tijdig de juiste hulp te kunnen bieden, is het nodig de informatie-uitwisseling tussen inwoner, zorg- en/of dienstverlener en je gemeente te verbeteren. De volgende drie aspecten zijn daarbij cruciaal en onlosmakelijk met elkaar verbonden:

 • Organisatie: samenwerking over gemeentelijke diensten heen met ketenpartners.
 • Gegevens: informatie-gestuurd werken op operationeel en tactisch niveau. Oftewel: gegevens kunnen gebruiken om het aanbod van zorg en hulp slimmer in te zetten.
 • Proces: samen met medewerkers uit de hele keten de processen optimaliseren om doorloop- en wachttijden te verkorten.

Meer informatie? Menno van der Horst, consultant, beantwoordt graag jouw vraag: menno.van.der.horst@quarant.nl of 06 244 763 74. Of laat een bericht achter in de chat.

6. Datagebruik: meer transparantie en aandacht voor data-ethiek

Er komt steeds meer data beschikbaar. Die kun je prima gebruiken voor efficiëntere en effectievere dienstverlening. Tegelijkertijd groeit het wantrouwen in de samenleving over de manier waarop de overheid met persoonsgegevens omgaat. Het gaat ook niet altijd goed zoals we bijvoorbeeld hebben gezien bij de toeslagenaffaire. Sindsdien ligt er een vergrootglas op ‘data-ethiek’: hoe ga je als gemeente om met data?

Het is belangrijk transparant te zijn over welke data je verzamelt en waarvoor je die gebruikt. Daarbij hoort ook transparantie over je algoritmes:

 • Leg uit waarom je bepaalde beslissingen neemt en op basis van welke data. Leg bovendien uit hoe je borgt dat je die data volledig en correct interpreteert.
 • Leg de verantwoording over datagebruik al bij het begin van je dataprojecten vast.
 • Stel een ethische commissie in die zich buigt over uitlegbaarheid en toegankelijkheid van je dataverzamelingen.

Met deze stappen maak je het voor externen mogelijk kritisch naar je datagebruik en algoritmes te kijken. Dat is zeker niet altijd leuk. Maar je wilt voorkomen dat men denkt dat je iets te verbergen hebt. En bovendien kun je van goed onderbouwde kritiek veel leren.

Meer informatie? René Wanders, consultant, beantwoordt graag jouw vraag: rene.wanders@quarant.nl of 06 336 309 34 Of laat een bericht achter in de chat.

7. Zaakgericht werken: de volgende stap

Veel gemeenten zijn toe aan een volgend zaaksysteem. Het contract loopt af of bestaande functionaliteiten moeten worden vervangen of aangevuld. Zo’n aanbesteding is een mooi moment de hele implementatie van het zaakgericht werken in je organisatie eens tegen het licht te houden.

Bij de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem en de herijking van zaakgericht werken in je organisatie is het uiteraard belangrijk dat je ook aan de dag van morgen denkt:

 • Is het nieuwe zaaksysteem klaar voor veranderende wetgeving?
 • Kun je de koppelproblematiek vereenvoudigen?
 • Hoe gaat het nieuwe zaaksysteem je helpen je online dienstverlening te verbeteren?
 • Maak je de ambities die je had met zaakgericht werken waar? Of sluit een andere aanpak beter aan bij je wensen?

De antwoorden op die vragen wil je zeker meenemen voordat je de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem start.

Meer informatie? Jos Poels, consultant, beantwoordt graag jouw vraag: jos.poels@quarant.nl of 06 506 088 86. Of laat een bericht achter in de chat.

Ontdek welk zaaksysteem het beste bij jouw organisatie past!
Vul je e-mailadres in. En vraag ons uitgebreide plan van aanpak aan, inclusief stappenplan, takenlijst en globale planning.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer informatie?

Wil je weten wat deze speerpunten betekenen voor jouw organisatie? Of wil je gewoon even sparren? Neem dan contact op met één van onze consultants. Zij beantwoorden graag jouw vraag. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Klaas Bolte
Mijn kracht ligt op het gebied van informatiebeleid, projectportfolio, projectmanagement en het initiëren van nieuwe samenwerkingsvormen. Ik weet mensen mee te krijgen in een verandering en gezamenlijke belangen te behartigen. Ook heb ik gevoel voor het samenspel tussen bedrijfsvoering en politieke belangen.
Pagina delen: