Wij zorgen voor een prettige en effectieve samenwerking

Case: Bewustwordingssessies AVG


De Gelderse Omgevingsdiensten willen alle medewerkers informeren over de nieuwe privacywetgeving (AVG) en de gevolgen van die wet voor ieders eigen werkzaamheden.

Gemeente

Gelders Stelsel Omgevingsdiensten

Dienst

Implementatie & adoptie

Doel

informeren over de nieuwe privacywetgeving (AVG)

Resulaat

Duidelijkheid wat de AVG inhoudt en welke gevolgen dat voor de eigen werkzaamheden heeft

Uitdagingen
  • Hoe zorg je dat iedere medewerker weet wat voor hem/haar van belang is?
  • In 1 maand tijd veertig sessies voor ongeveer 700 medewerkers uitvoeren.

Probleemstelling

De Gelderse Omgevingsdiensten willen alle medewerkers informeren over de nieuwe privacywetgeving (AVG) en de gevolgen van die wet voor ieders eigen werkzaamheden.

Aanpak en verloop opdracht

Wij zorgden voor de planning, organisatie en inhoud van veertig bewustwordingssessies.

Impactanalyse

Als start hebben we met een van de omgevingsdiensten een impactanalyse gemaakt voor twee kerntaken: vergunningverlening en handhaving. We brachten onder andere in kaart welke persoonsgegevens daarvoor worden verwerkt en de wijze waarop die worden gedeeld en gepubliceerd. De resultaten van deze impactanalyse hebben we gebruikt tijdens de bewustwordingssessies.

Per functie: veranderingen, onduidelijkheden en te maken keuzes

We hebben per functie uitgewerkt wat de AVG op hoofdlijnen inhoudt voor het werk. Dus voor onder andere vergunningverleners, toezichthouders, BOA’s, staf, administratief medewerkers en specialisten (bodem, externe veiligheid). Voor iedere functie gaven we aan wat de veranderingen zijn ten opzichte van de oude privacywetgeving, op welke onderdelen de AVG (nog) niet duidelijk is en op welke punten de eigen organisatie nog keuzes moest maken (bijvoorbeeld bewaartermijnen van persoonsgegevens).

Leren van elkaar en verdieping

De bewustwordingssessies zelf duurden ongeveer twee uur. In de meeste sessies waren medewerkers van meerdere vakgebieden aanwezig. Voordeel daarvan was dat ervaringen en oplossingen van één vakgebied konden worden uitgewisseld met andere collega’s. In een aantal gevallen waren er sessies voor slechts één functiegroep. Voordeel daarvan was dat er meer ruimte was voor verdieping.

Resultaat/Waar ga je mee naar huis

Alle medewerkers hebben tussen 7 mei en 7 juni een bewustwordingssessie gevolgd. Door de gekozen aanpak is het voor iedereen duidelijk wat de AVG inhoudt en welke gevolgen de AVG voor de eigen werkzaamheden heeft. Bovendien werd duidelijk welke taken de eigen organisatie nog had in te vullen.

Dankzij de hulp van Quarant werd het voor ons duidelijk welke taken de eigen organisatie nog had in te vullen.
Ruud van Gelder
Gelderse omgevingen

Meer informatie?

Han beantwoordt graag jouw vraag. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Han Kuiper
Wetten worden vaak met een nobel doel opgesteld: veilig wonen in een schone leefomgeving. Helaas worden wetten vaak zo complex, dat het oorspronkelijke doel uit het oog verloren wordt. Ik maak wetgeving weer begrijpelijk, met als specialisme de Omgevingswet, zodat we veiliger leven in een schoner Nederland.

Meer informatie?

Stel je vraag aan Coen. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Job Coenen
Als Consultant help ik overheden met verander- en procesmanagement. Daar ligt mijn kracht en passie. Ik stel overheidsprofessionals in staat hun werk optimaal te kunnen doen. Dit doe ik door de juiste vragen te stellen, hen een ander perspectief te bieden en medewerkers open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen.
Pagina delen:

KENNISBLOGS

Gerelateerde kennisblogs

I-visie & beleid

Strategische personeelsplanning I&A blijft een grote uitdaging voor gemeenten

Strategische personeelsplanning blijft een grote uitdaging voor gemeenten ICT-functies hebben de naam moeilijk vervulbaar te zijn. En dat zijn ze ook. Al staan ze binnen…

Job Coenen
9 september 2021 – 2 min lezen
I-visie & beleid

Betere grip op de digitale transformatie? Breng de i-governance op orde!

Meer participatie, data gedreven sturing, rpa, Common Ground, etc. etc. I-governance helpt je grip op de digitale transformatie te krijgen

Herman Hogendoorn
15 maart 2021 – 7 min lezen
Data & datagedreven overheid

De 7 belangrijkste speerpunten voor gemeenten dit jaar

Waaraan moeten gemeenten, in de wirwar aan al hun verplichtingen en wensen, het komend jaar prioriteit geven? We zetten de 7 belangrijkste speerpunten voor je op een rij.

Klaas Bolte
14 februari 2022 – 7 min lezen