Interview gemeente Overbetuwe: een roadmap richting Common Ground

Minder afhankelijk worden van leveranciers. En meer met de data in applicaties kunnen doen. Dit zijn twee belangrijke redenen waarom de gemeente Overbetuwe bij aanbestedingen vaker de principes van Common Ground wil omarmen. Daarvoor is dan wel voldoende kennis van Common Ground nodig en een adequaat inzicht in het huidige applicatielandschap. Twee zaken die beter konden. Klaartje van Lakwijk, informatiemanager bij de gemeente Overbetuwe, vertelt hoe ze dit met hulp van Quarant hebben opgepakt.

Datum
24 juli 2023
Auteur
Joeri Primowees
Diensten
I-visie & beleid
Leestijd
4 min

Enkele belangrijke aanbestedingen op het programma

Klaartje: “We nemen onze ICT-infrastructuur af bij onze buurgemeente Lingewaard. De applicaties regelen we echter zelf. De komende jaren staan er enkele belangrijke aanbestedingen op het programma, zoals de vervanging van de gegevensmakelaar en het zaaksysteem. Daarbij willen we graag recht doen aan de principes van Common Ground. Maar om dit echt waar te maken, hadden we eigenlijk te weinig inzicht in ons huidig applicatielandschap. En ook de kennis over Common Ground was niet genoeg verankerd in de organisatie.”

Ronde Tafel gemeenten 3 oktober

‘Gemeentelijke opgaven:
van geodata naar sturingsinformatie’

Hoe zet je je geo-data effectief en samenhangend in als fundament voor je beleid?

Inzicht in Common Ground en de eigen applicatie-architectuur

Vanuit die conclusie startte Overbetuwe een traject met Quarant dat je in twee delen kunt verdelen. De eerste was functioneel beheerders en het management de basisprincipes van Common Ground bijbrengen en samen nadenken over de keuzes die daarbij voor Overbetuwe van belang zijn. De tweede was een architectuurplaat maken van de huidige situatie plus een Roadmap naar de gewenste situatie. Als rode draad door deze twee trajecten liep de vervanging van de huidige gegevensmakelaar, de eerstvolgende aanbesteding waarvoor Overbetuwe zoveel mogelijk de principes van Common Ground gaat volgen.

Lees hier de casus van de gemeente Overbetuwe

Een gedeeld beeld

Klaartje: “Van belang is dat we als organisatie een gedeeld beeld hebben wat Common Ground voor ons inhoudt. Wat zijn de voordelen ervan? En welke vruchten gaan we ervan plukken? Onder leiding van Quarant vonden er twee sessies plaats. Een met de functioneel beheerders en een met het management. Die laatste groep is enorm belangrijk, omdat je voor Common Ground op allerlei niveaus keuzes moet maken. Zo vind je waarschijnlijk dienstverlening aan burgers en informatieveiligheid beide belangrijk. Maar als ze met elkaar in gedrang komen, wil je voor de een misschien een stapje extra doen, terwijl je in dat geval voor de andere het basisniveau voldoende vindt. Dit soort keuzes moeten door de hele organisatie gedragen worden.”

Meer nadenktijd

Dat het maken van die keuzes nog niet zo gemakkelijk is, blijkt wel uit het feit dat één sessie met het management niet voldoende was. Klaartje: ‘Eén sessie om bij te praten over Common Ground en gelijk beslissingen te nemen over wat voor onze organisatie daarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn, was te weinig. Dat is vooraf verkeerd ingeschat. Het is beter als tussen de kennismaking met Common Ground en de definitieve beslissingen een paar weken nadenktijd zit.”

Architectuurplaten

De andere lijn in de opdracht aan Quarant was de huidige applicatiearchitectuur in kaart brengen. Welke gegevens zitten waar? Klaartje: “Als je in je aanbesteding de Common Ground principes wilt meenemen, moet je wel weten wat je nu aan elkaar hebt geknoopt. Dankzij Quarant hebben we nu voor vier domeinen een architectuurplaat, met de referentiecomponenten en applicaties die daarbij horen. Daar zitten overigens dubbelingen in, wat goede besparingskansen zijn. Visueel vallen dat soort dingen veel eerder op dan wanneer je kijkt naar een lijstje.”

De kruisbestuiving met datagedreven werken

Parallel aan de omarming van Common Ground steekt Overbetuwe momenteel veel energie in meer datagedreven werken. Klaartje: “Common Ground en datagedreven werken kunnen elkaar flink versterken. Uitgangspunten als uniformiteit van gegevens, die gegevens in de bron laten en ze bevragen via API’s zijn bijvoorbeeld voor beide belangrijk. Beide teams hebben dan ook regelmatig contact gehad met elkaar tijdens het traject.”

Minder afhankelijk, meer met data

Quarant maakte ook een roadmap waarmee Overbetuwe stapsgewijs meer richting Common Ground kan bewegen. Klaartje: “We willen minder afhankelijk worden van onze leveranciers. En meer gaan doen met de gegevens die in onze applicaties zitten. Maar we wisten niet zo goed hoe we die wensen moesten omzetten naar de markt. Daar heeft dit traject zeker bij geholpen. We weten nu wat we allemaal hebben, waar, en wat we nodig hebben als we meer volgens Common Ground willen werken. De grote lijn is meer kleinschaligere apps die je met elkaar verbindt in plaats van grote logge brede applicaties.”

Meer informatie?

Stel je vraag aan Joeri. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Joeri Primowees
Mijn drive is organisaties stap voor stap beter te maken. Ik gebruik mijn kennis en ervaring om de businesswensen naar IT te vertalen. En andersom, om met de mogelijkheden van IT de business te inspireren.
Pagina delen: