Zo draagt Common Ground bij aan datagedreven werken

Common Ground is een beweging die tot doel heeft de innovatie in de gemeentelijke informatievoorziening te bevorderen door informatiesystemen flexibel te ontwerpen, bouwen en beheren. De principes die daarbij horen kunnen ook datagedreven werken in je organisatie een flinke impuls geven. In deze blog lees je hoe.

Datum
4 maart 2021
Auteur
Menno van der Horst
Diensten
I-visie & beleid
Leestijd
4 min

Waarom Common Ground?

In de huidige situatie zijn applicaties te veel verknoopt met gegevens. De informatie is opgeslagen in silo’s en applicaties ondersteunen alleen dat ene proces. Koppelingen tussen de applicaties ontbreken vaak, waardoor informatie op meerdere plekken wordt opgeslagen en onderhouden. De kans op fouten is hierdoor groot: niemand heeft regie over de gegevens, laat staan dat inzichtelijk is wie welke gegevens wanneer gebruikt. De initiatiefnemers van Common Ground stellen dat deze situatie duur, traag en op de lange termijn onhoudbaar is.

De doelen van Common Ground

Het aanbrengen van een scheiding tussen data en applicaties is een van de belangrijkste uitgangspunten van Common Ground. Hierdoor ontstaat er een infrastructuur waarmee data en applicaties niet meer vast aan elkaar verbonden zijn. Dit zorgt voor minder ontwikkelkosten van applicaties, minder kosten bij vervanging en minder kosten bij het beheer. En het maakt gemeenten veel flexibeler om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en eigen organisatie.

Wil je meer weten over Common Ground en wat dat betekent voor je organisatie?
Lees dan de blog Common Ground en low-code no-code platformen: innovatie door wildgroei? van collega Laurens de Vries of Common Ground: never waste a good crisis! van collega Wim Hoekstra.

Gevolgen voor gemeenten en leveranciers

Gemeenten die volgens de principes van Common Ground willen werken, moeten deze uitgangspunten hanteren:

1. Uniforme gegevens

Uitwisseling van gegevens kan pas als je afspraken hebt gemaakt over de definitie ervan. En over de structuur waarin ze worden opgeslagen. Hierdoor zijn de gegevens bruikbaar in meerdere systemen door de hele keten.

2. Gegevens blijven in de bron

Alle gegevens worden in één laag opgeslagen, alleen daar waar ze ontstaan. Afnemers mogen de gegevens – onder voorwaarden – gebruiken. Wijzigingen mogen alleen worden aangebracht door degenen die daartoe geautoriseerd zijn. Hiermee komt een van de oudste GEMMA-principes daadwerkelijk binnen handbereik: eenmalige registratie van gegevens, meervoudig gebruik.

3. Bevraging via API

Applicaties kunnen gegevens gebruiken door deze op te vragen via een interface (API). Hiermee heeft de gemeente controle op de toegang en de verwerkingen van die gegevens. Leveranciers van applicaties worden uitgedaagd om te innoveren en deeloplossingen te ontwikkelen. Er ontstaat hierdoor een heldere scheiding tussen de toegevoegde waarde van applicaties en de gegevens.

4. Gemeenschappelijke integratie-laag

Uiteindelijk komt er één laag waarmee gegevens snel en flexibel kunnen worden opgevraagd. Deze service-laag biedt gegevens aan zonder ze te kopiëren. De gegevens zijn beschikbaar voor de processen en applicaties die er behoefte aan hebben, mits ze toestemming hebben van de eigenaar. Door deze laag is de privacy en veiligheid beter te beheersen.

Common Ground is een politieke keuze

Informatie verstrekken en bewaren zijn essentiële taken van de overheid. En hoewel de ideeën van Common Ground komen vanuit het vakgebied van informatievoorziening, moet de keuze om het daadwerkelijk te realiseren een politieke zijn. Het is immers, net als datagedreven werken, een verandering in alle lagen van de organisatie, niet alleen bij I&A.

Hoe kan Common Ground bijdragen aan datagedreven werken?

Als je in jouw gemeente (indirect) betrokken bent bij een team voor datagedreven werken, merk je waarschijnlijk dat de wil ermee aan de slag te gaan er wel is, maar ook dat nog niet alle randvoorwaarden daarvoor zijn ingevuld. Een aantal van deze voorwaarden kan op termijn ook dankzij Common Ground worden gerealiseerd.

Betere gegevens

Het definiëren van gegevens is voor beide, common ground en datagedreven werken, van belang. Daarnaast zijn gegevens die via API’s bevraagd kunnen worden, ook gemakkelijk te gebruiken voor datagedreven werken. Verder gaat de kwaliteit van gegevens omhoog als ze enkelvoudig worden opgeslagen. En als het duidelijk is wie de eigenaar is en wat diens taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Die betere kwaliteit van gegevens komt uiteraard ook de analyses en rapportages voor datagedreven werken ten goede.

Aan de slag

Overstappen naar Common Ground gaat niet van de ene op de andere dag. Van belang is dat eerst de bestuurders en beleidsmakers de ideeën ervan omarmen. Vervolgens moet je nadenken over de architectuur, de beveiliging, het beheer, het leveranciersmanagement en natuurlijk de technische aspecten. Quarant helpt gemeenten daarvoor een goede strategie op te stellen. Net zoals we al meerdere gemeenten helpen met datagedreven werken.

Hulp nodig?

Menno beantwoordt graag jouw vragen en denkt met je mee.

Consultant
Menno van der Horst
Mijn kracht is dat ik met een strategische en bedrijfskundige blik de impact van ontwikkelingen op de organisatie- en informatievoorziening kan analyseren. In combinatie met mijn enthousiasme zorg ik voor gedegen en breed gedragen analyses en voorbereiding op veranderingen en professionalisering binnen het publieke domein.
Pagina delen: