Wij zorgen voor een prettige en effectieve samenwerking

Praktijkcasus Overbetuwe: Business- en applicatie-architectuur op basis van Common Ground

Gemeente Overbetuwe wil bij toekomstige IT-aanbestedingen zoveel mogelijk de principes van Common Ground omarmen. Bijvoorbeeld bij de aankomende aanbesteding van de gegevensmakelaar. Maar binnen de organisatie was de kennis van Common Ground niet voldoende om daarin de juiste stappen te zetten. Ook het inzicht in het huidige applicatielandschap was beperkt. Hierdoor was het moeilijk de architectuur goed bij te houden en werd de afhankelijkheid van leveranciers te groot. Quarant hielp Overbetuwe de kennis over Common Ground te vergroten. En we maakten een architectuurkaart van het huidige applicatielandschap met een roadmap richting Common Ground.

Gemeente

Overbetuwe

Dienst

I-visie & beleid

Doel

De organisatie en het applicatielandschap klaarmaken om Common Ground te omarmen.

Resulaat

Meer kennis van Common Ground, meer inzicht in het huidige applicatielandschap en een roadmap richting de omarming van Common Ground.

Uitdagingen

Beperkte kennis in de organisatie van Common Ground.

De uitdaging

De gemeente Overbetuwe neemt haar ICT-diensten af bij buurgemeente Lingewaard. Beide gemeenten bevinden zich in een transitiefase naar een meer cloud-gebaseerde architectuur. Daarbij verandert er veel in de datadistributie en het applicatielandschap. Concreet stond voor Overbetuwe de aanbesteding van de gegevensmakelaar voor de deur. Een goed moment dus om concrete stappen te zetten richting Common Ground. Maar hiervoor ontbrak het in de gemeente Overbetuwe aan de juiste kennis.

Verder miste Overbetuwe een goed overzicht op architectuurniveau. Dit maakte het soms lastig om de juiste keuzes te maken bij IT-aanbestedingen. Met een vervangingstraject van Makelaarsuite van PinkRoccade in het vooruitzicht, was het extra belangrijk voor Overbetuwe de architectuur en informatiestromen op orde te brengen.

Opdracht:

De gemeente Overbetuwe vroeg ons te helpen om de Common Ground principes structureel toe te passen. Denk daarbij aan:

 • Creëren van awareness en kennis over Common Ground bij de betrokken medewerkers.
 • In beeld brengen welke consequenties Common Ground heeft voor datamanagement, databeheer en datadistributie.
 • Een duidelijk overzicht creëren van het huidige en toekomstige informatielandschap.
 • Bepalen welke stappen er nodig zijn om tot een inrichting van het IT-landschap volgens de principes van Common Ground te komen.

Aanpak en uitvoering:

In overleg met Overbetuwe kozen we voor de volgende aanpak:

 • Verdiepingssessies met betrokken medewerkers.
  Eerst vooral als kennisoverdracht over Common Ground. Later als samenwerksessies waarin we de architectuurprincipes vastlegden. Met een extra focus op de informatie die nodig is voor de vervanging van Makelaarsuite.
 • IST-SOLL voor het overzicht van het huidige en toekomstige informatielandschap:
  • IST-situatie: wat zijn de huidige gegevensbronnen, -stromen en raadpleegmiddelen?
  • SOLL-situatie: hoe ziet de gewenste situatie eruit volgens de principes van Common Ground.
  • Overgangsfase: via welke stappen kom je van IST naar SOLL.

Resultaat:

Overbetuwe heeft nu:

High level domeinarchitecturen
Deze laten zien welke applicaties voor welke businessfuncties worden gebruikt. Ze laten ook zien voor welke functies meerdere applicaties worden gebruikt. Dit zijn besparingskansen. We maakten de domeinarchitecturen in ArchiMate, een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen

Roadmap richting Common Ground.
Hiermee heeft het management een gezamenlijk beeld hoe ze het verhaal achter Common Ground en de plannen van Overbetuwe daarmee aan de rest van de organisatie kunnen vertellen. Deze roadmap is opgebouwd in verschillende fasen met te overbruggen gaps, werkpakketten en deliverables die op hun beurt weer gekoppeld zijn aan de principes van de gemeente.

Detailtekeningen voor de Makelaarsuite
Alle koppelingen en componenten netjes in kaart. Een goede basis om het vervangingstraject te starten.

Meer informatie?

Joeri beantwoordt graag jouw vraag en denkt met je mee. Hoe ver is jouw organisatie met Common Ground?

Consultant
Joeri Primowees
Mijn drive is organisaties stap voor stap beter te maken. Ik gebruik mijn kennis en ervaring om de businesswensen naar IT te vertalen. En andersom, om met de mogelijkheden van IT de business te inspireren.
Pagina delen:

KENNISBLOGS

Gerelateerde kennisblogs

Data & datagedreven overheid

Common Ground als basis voor een integraal klantbeeld & eigen regie

Voor een behandelaar kan het soms lastig zijn een compleet en actueel beeld van een inwoner te krijgen. Ook voor een inwoner kan het lastig zijn een complete versie van zijn dossier in handen te krijgen. Hoe kun je als gemeente dit, voor de hulpvragen waar je als centrale regisseur optreedt, verbeteren?

Menno van der Horst
22 september 2022 – 3 min lezen
I&A organisatie op orde

Enterprise architectuur: de eerste stappen naar een weerbaar IT-landschap

Maatschappelijke ontwikkelingen, wetgeving en technologische ontwikkelingen vragen een enorme wendbaarheid van je organisatie en ICT. Hoe kan een enterprise architectuur je daarbij helpen? En wat zijn de belangrijke eerste stappen om zo’n enterprise architectuur voor jouw gemeente te ontwikkelen?

Joeri Primowees
17 mei 2022 – 6 min lezen
I-visie & beleid

Zo draagt Common Ground bij aan datagedreven werken

Zo draagt Common Ground bij aan datagedreven werken Common Ground is een beweging die tot doel heeft de innovatie in de gemeentelijke informatievoorziening te bevorderen…

Menno van der Horst
4 maart 2021 – 4 min lezen