• Doorpakken met de Omgevingswet!

  of denk je dat je tijd genoeg hebt?

Snel en eenvoudig aan de slag met de Omgevingswet

Je wilt graag snel en praktisch aan de slag met de aanpassingen voor de Omgevingswet. Zodat je organisatie op tijd voldoet aan de minimumeisen. Dat kan met het Omgevingspakket van Quarant. Hoe eerder je dit regelt, hoe meer tijd jij en je collega’s hebben om te oefenen met de nieuwe software, nieuwe werkprocessen in te passen en te bedenken hoe jullie willen omgaan met meer lokaal maatwerk. Ook dat is nodig om echt op tijd klaar te zijn.

HET OMGEVINGSPAKKET VAN QUARANT

We hebben onze ervaring met de Omgevingswet gebundeld in een Omgevingspakket. We helpen je bij de aansluiting op het DSO, stappen te zetten om te werken met toepasbare regels en de werkprocessen aan te passen.

Aansluiten op het DSO

Minimum eis:

Jouw organisatie moet op het DSO zijn aangesloten. Concreet betekent dit aansluiting van software om:

 • De omgevingsvisie en het omgevingsplan te maken, publiceren en muteren (STOP)
 • Vergunningaanvragen te kunnen ontvangen en behandelen (STAM)
 • Toepasbare regels te kunnen maken en beheren (STTR)
 • Gebruik te maken van de Stelselcatalogus (koppelen)
Op deze manier ondersteunt Quarant je bij de aansluiting op het DSO:

 • Check op huidige software (Plansoftware, VTH-software): is de huidige software Omgevingswetproof? Of is aanschaf van nieuwe software noodzakelijk? Hierbij werken wij ook de verschillende kostenscenario’s uit. Een belangrijke keuze moet je maken voor de integratielaag voor de Digikoppelingen en API’s. Wij leggen de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden duidelijk uit.
 • Voorbereiding op de aansluiting met daarbij behorende standaarden door middel van een aansluitstrategie: we ondersteunen je bij het maken van de nodige koppelingen, ook in relatie met ketenpartners zoals de Omgevingsdienst.
 • Organiseren van demo’s door leveranciers van plansoftware en software voor toepasbare regels.
 • Een samen met je organisatie opgestelde planning waarin alle acties staan beschreven in tijd, geld en resultaten.
 • Begeleiding bij de implementatie.

Toepasbare regels

Minimumeis:

Jouw organisatie moet voor aanvragen toepasbare regels opstellen. Voor Check en Maatregelen is dat niet wettelijk verplicht, maar in de praktijk kun je eigenlijk niet zonder.

Op deze manier ondersteunt Quarant je bij het opstellen van de toepasbare regels:

 • Een overzicht van de meest aangevraagde vergunningplichtige activiteiten binnen je gemeente en van de activiteiten waarvoor je gemeente in het huidige loket vragenbomen of indieningsvereisten heeft opgenomen.
 • Bepalen welke aanpassingen in de toepasbare regels nodig zijn:
  • Bruidsschat: check en indieningsvereisten
  • Activiteiten uit lokale regelgeving.
 • Bepalen van de Top 10 activiteiten: de activiteiten met de meeste prioriteit waarvoor toepasbare regels worden gemaakt.
 • Opstellen en publiceren van de toepasbare regels. Dit doen we volgens het principe meedoen, voordoen en zelf doen. Zodat je daarna zelf in staat bent toepasbare regels te maken en te beheren.

Aangepaste werkprocessen

Minimumeis:

Jouw organisatie moet de werkprocessen zo hebben ingericht dat je de Omgevingswet kunt uitvoeren.

Op deze manier ondersteunt Quarant je bij het inrichten van de werkprocessen:

 • Blauwdruk werkprocessen: wij hebben de werkprocessen voor de uitvoering van de Omgevingswet uitgewerkt. Dit met beknopte overzichten van de belangrijkste verschillen ten opzichte van nu. Bijvoorbeeld voor:
  • Vergunningverlening: verkennen en begeleiden initiatief, behandelen aanvraag;
  • Toezicht: bouwcontrole, bouwcontrole Wkb, toezicht omgevingsplanactiviteit, verzoek om handhaving, klacht;
  • Handhaving: dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete;
  • Omgevingsplan: muteren omgevingsplan;
  • Voorlichting en communicatie.
 • Overzicht van noodzakelijke aanpassingen: je huidige werkwijze leggen we naast de blauwdruk voor de Omgevingswet. Samen bepalen we waar de verschillen zitten en op welke wijze aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Daarbij zorgen we er uiteraard voor dat het goede van je huidige werkwijze zoveel mogelijk behouden blijft.
 • Verbeteren werkprocessen: dit is een mooi moment om ook procesoptimalisaties door te voeren. Als je wilt, zorgen we voor een Slimmer werken-workshop zodat jij en je collega’s jullie verbeterideeën kunnen benutten.
 • Nieuwe werkprocessen introduceren aan je collega’s: we leggen uit wat de belangrijkste aanpassingen in de Omgevingswet zijn en hoe jouw organisatie de wet gaat uitvoeren.

De werkprocessen aanpassen is stap één. Doe het snel, want er moet daarna nog veel meer gebeuren. Zo moeten bijvoorbeeld alle standaarddocumenten zoals brieven en checklists nagelopen en aangepast worden. En de nieuwe werkwijze moet in het VTH-systeem ingericht worden.

Waarom het Omgevingspakket van Quarant?

Quarant is betrokken bij het programma ADS door de inzet van Quarant DSO experts. We doen kennis op bij de bron van het programma. Quarant is al bij verschillende gemeenten aan de slag om ze aan te sluiten, processen aan te passen en toepasbare regels te maken.

 

Bij Quarant staat kennis delen centraal en in het kader hiervan passen wij onze kennis en ervaringen graag toe in jouw organisatie. Het Omgevingspakket biedt:

 1. Een vliegende start om jouw organisatie voor te bereiden op de Omgevingswet
 2. Gereedschap om jouw organisatie Omgevingswetproof te maken, waarbij er ruimte is voor eigen invulling
 3. Kennis van alle aspecten van de Omgevingswet die we verankeren in jouw organisatie
 4. Hergebruik van ervaringen bij andere opdrachten waarvan je profiteert

Quarant staat ook in de resultaten marktverkenning Omgevingswet dienstverlening van de VNG.

1.5 meter samenleving

Momenteel is werken op afstand de norm. Om digitaal samen te werken zijn de juiste tools nodig. Bijvoorbeeld om te communiceren met elkaar, maar ook om samen te brainstormen. Wij sluiten graag aan bij de tools die jouw organisatie hiervoor gebruikt. Heb je geen voorkeur? Dan stellen we Microsoft Teams, Conceptboard en Lucidchart voor:

 • Microsoft Teams: voor videobellen, chatten en bestanden delen. Dit kan zowel één op één als in groepsverband.
 • Conceptboard en Lucidchart: om samen processen uit te tekenen of brainstormboards te maken. De werkprocessen leveren wij u aan in Visio.

Met deze tools hebben we veel positieve ervaringen. We kunnen eventueel jouw medewerkers trainen in het gebruik ervan.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het Omgevingspakket? En hoe dit toegepast kan worden in jouw organisatie? Neem dan contact op met één van onderstaande medewerkers. Quarant denkt graag met je mee.

0653 371 487

0624 133 638