Gemotiveerde I&A-medewerkers succesfactor innovatie gemeenten

Hoe de wereld er over tien jaar uitziet, weten we niet. Wel weten we dat technische ontwikkelingen ervoor blijven zorgen dat de rol van gemeenten verandert. De transitie die daarvoor nodig is, lukt alleen als medewerkers het vertrouwen en de ruimte krijgen hun expertise volledig te benutten.

Datum
27 juni 2017
Auteur
Herman Hogendoorn
Diensten
I&A organisatie op orde
Leestijd
4 min

De maatschappij verandert

De maatschappij is enorm in beweging. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan Erasmus Universiteit, zegt het zo: “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” Burgers en bedrijven nemen steeds vaker initiatieven op terreinen waar vroeger alleen overheidsinstanties of grote bedrijven opereerden. De rol van de overheid verschuift daarmee voor een groot deel van ‘regelen of aansturen’ naar ‘regisseren’. Burgers en bedrijven verwachten daarbij wel een betrouwbare informatievoorziening en een kwalitatief hoogstaande dienstverlening van die overheid.

Voorspellen onmogelijk, voorbereiden noodzakelijk

Een belangrijke drijfveer voor al die veranderingen is technologie. Datagedreven sturing, open data, big data, Smart Cities, mixed reality; de technieken zijn er al en nemen de komende jaren een enorme vlucht. Gemeenten dienen hierop te anticiperen. Want hoewel de toekomst niet precies is te voorspellen, kun je je er wel op voorbereiden. De richting is meer data, een grotere diversiteit aan apps en webapplicaties en een overgang van eigen datacenters naar de cloud. Tegelijkertijd mogen gemeenten veiligheid, privacy en betrouwbaarheid niet uit het oog verliezen. Daarbij is het essentieel dat we steeds beter worden in veranderen. De snelheid moet omhoog, zodat de innovatiekracht toeneemt.

Modern leiderschap nodig voor transformatie

In onze ogen lukt deze transformatie alleen als je medewerkers de ruimte biedt hun expertise zo volledig mogelijk in te zetten. Dat vraagt om modern leiderschap, met een cultuur die gericht is op vertrouwen en samenwerken. Kleinere en middelgrote gemeenten zullen meer moeten samenwerken op het gebied van I&A. Medewerkers zijn daarbij het belangrijkste kapitaal. Hoewel veel organisaties dit roepen, zien we dit in de praktijk nog te vaak niet terug. Talenten van medewerkers worden vaak onderbenut. Medewerkers worden onnodig gecontroleerd of krijgen te gedetailleerd voorgeschreven hoe ze hun werk moeten uitvoeren. De aansturing in de organisatie blijft hiermee gelaagd, wat leidt tot trage en minder goede beslissingen.

Sturen op vertrouwen

Herman Hogendoorn, partner bij Quarant, is sinds oktober vorig jaar als teamleider I&A aan de slag bij DUO+. Hij ziet de noodzaak te sturen op vertrouwen dagelijks om zich heen. Herman: “Een van de taken waarvoor I&A bij DUO+ de komende tijd staat, is het IChttps://www.quarant.nl/blog/teamleider-ia-duo/T-landschap verder harmoniseren. Daarbij gaan we ook meer applicaties uit de cloud afnemen. Maar hoe pak je dit aan? Welke keuzes maak je daarbij precies? Dit soort zaken kun je niet zomaar als management beslissen. Daarvoor zijn de kennis, ervaring en vaardigheden van gemotiveerde medewerkers essentieel.”

Creativiteit en passie voorop

Hoe organiseer je een I&A-team op zo’n manier dat medewerkers hun creativiteit en passie maximaal kwijt kunnen? Deze vraag is extra belangrijk nu de markt voor ICT-personeel weer krap aan het worden is. Herman: “Mijn ervaring als leidinggevende van een team van 35 man is dat je moet zorgen dat principes als openheid, flexibiliteit, verantwoordelijkheid en samenwerking goed ingebakken raken. Ik stel daarbij de medewerkers centraal. Het is echt de piramide omdraaien. De medewerkers moeten het doen en dienen zo te worden gefaciliteerd dat ze zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen.”

Luisteren en voeden

Faciliteren van medewerkers betekent ook ze zelf laten bedenken wat ze moeten doen en goed luisteren wat ze daarvoor nodig hebben. Herman: “Het is enorm belangrijk dat het management klachten van medewerkers serieus neemt en zorgt dat deze worden opgelost. Tegelijkertijd is het zaak de pareltjes voldoende aandacht te geven. Wat gaat er goed, welke verandering loopt lekker? Door deze pareltjes te voeden, kunnen ze zich verder ontwikkelen en hebben ze een positieve uitstraling op andere processen.”

Het verschil willen maken

De praktijk wijst uit dat deze aanpak het aanpassingsvermogen en de innovatieve slagkracht stimuleert. Herman: “Het plezier neemt toe en daarmee de motivatie van medewerkers om nog meer het verschil te maken. Als je als management een duidelijke richting aangeeft, medewerkers vrijheid en eigen verantwoordelijk geeft die visie in de praktijk te brengen en samenwerking tussen verschillende afdelingen, organisaties en partners bevordert, kun je de vele complexe uitdagingen aan waar we als I&A-afdeling de komende jaren voor staan. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet alleen geldt voor DUO+ maar voor alle gemeentelijke organisaties.”

Meer informatie?

Stel je vraag aan Herman. Of laat een bericht achter in de chat.

Partner
Herman Hogendoorn
Medewerkers binnen de lokale overheid laten excelleren is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Voor deze publieksprofessionals ontwerp en implementeer ik verbetertrajecten. En inspireer, coach en train ik afdelingen, groepen en individuele medewerkers.
Pagina delen: