De toekomst van I&A: de gemeente als technologiebedrijf

“Het is niet onze taak de toekomst te voorspellen, maar ons erop voor te bereiden!”, zo sprak Pericles, 494 – 429 v.C. Met ontwikkelingen als Smart Cities, datagedreven sturing, blockchain en mixed reality in volle vaart, mogen I&A-afdelingen bij gemeenten die voorbereiding op de toekomst niet langer uitstellen.

Datum
27 juni 2017
Auteur
Wim Hoekstra
Diensten
I-visie & beleid
Leestijd
3 min

De komende tien jaar

Hoe onze wereld er over tien jaar uitziet? We hebben geen idee. Wat we wel weten is dat technische ontwikkelingen voor veranderingen blijven zorgen. Dit geldt voor de wereld om je heen, de gemeentelijke organisatie en jouw eigen werkzaamheden. Ontwikkelingen op het gebied van hardware (sensoren, devices, rekenkracht), software (intelligente algoritmes, app-ontwikkeling) en data (veel en veelsoortig) leveren een steeds ‘slimmere’ combinatie van hardware en software op. Deze ontwikkelingen gecombineerd met Internet of Things (IoT) gaan ons helpen gemeenten zuiniger, gezonder, efficiënter en prettiger te maken.

Het gebeurt nu

Op dit moment zien we al hoe Smart Cities op steeds meer plekken realiteit aan het worden zijn. Sensoren (vol/leeg, nat/droog, donker/licht, etc) zorgen ervoor dat we veel meer actuele informatie over de staat van onze openbare ruimte hebben. Wat het weer mogelijkheid maakt hier eventueel geautomatiseerde handelingen op te laten volgen. De ontwikkelingen van VR-devices en een techniek als blockchain zijn pas net begonnen. Maar ook daarvan zal de impact op de huidige manier van werken en het aanbod aan applicaties enorm zijn.

Data, data en data

Deze technologische ontwikkelingen gaan hand in hand, en zijn voor een groot deel ook aanjager van de veranderende rol van gemeenten. Gemeenten worden steeds meer een centrale informatieregisseur in het web van burgers, bedrijven, partners en andere overheden. Zowel intern als extern groeit de vraag naar actuele en betrouwbare data. Gemeenten moeten hiervoor een data-architectuur ontwikkelen waarmee ze deze partijen kunnen voorzien van de gewenste datasets. Tegelijkertijd moeten ze veiligheid, betrouwbaarheid en privacy kunnen waarborgen. Ook dit vergt weer nieuwe applicaties en specialismen.

De gemeente als technologiebedrijf

Dit alles gaat gepaard met flinke veranderingen in het applicatielandschap bij gemeenten. Per saldo zal het aantal applicaties flink groeien en daarmee wederom het belang van goede data-distributie en doorontwikkelde koppelingen. Of je wilt of niet, gemeenten worden in de toekomst, in navolging van banken en verzekeraars, nog meer dan nu technologiebedrijven.

Samenwerken en harmoniseren

Reken ook voor uw organisatie op een flinke verschuiving van werkzaamheden. Wellicht volgen gemeenten de ontwikkeling van banken en verzekeraars: de totale organisatie krimpt; het aandeel informatisering- en automatiseringsfuncties groeit; bestaande I&A-functies veranderen (van beheer naar regie en architectuur). Voor kleine en middelgrote gemeenten betekent dit dat samenwerking op het gebied van I&A onontkoombaar is. Dit is niet alleen nodig om de ontwikkelingen wat betreft kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te kunnen dragen. Het is vooral ook nodig om de innovatieve slagkracht te creëren die nodig is om van deze ontwikkelingen te kunnen profiteren.

Denk niet dat het meevalt

We leven op de rand van een nieuw tijdperk. Hoe de wereld er over tien jaar uitziet, weten we niet. Zelfs de wereld over vijf jaar laat zich maar moeilijk voorspellen. Gelukkig kennen wel de richting. Dit betekent dat je je dus wel degelijk op de toekomst kunt voorbereiden. Bijvoorbeeld door als gemeenten de krachten te bundelen, budgetten beschikbaar te stellen, te investeren in nieuwe techniek en ruimte te geven aan experimenten. Modern leiderschap, gericht op vertrouwen en samenwerken, is daarbij essentieel.

NB: Dit artikel is een samenvatting van de presentatie die Wim hoekstra hield voor zeven colleges van B&W uit West-Friesland.

Meer informatie

Wim beantwoordt graag jouw vraag en denkt met je mee. Of laat een bericht achter in de chat.

Partner
Wim Hoekstra
Er zijn nog genoeg mogelijkheden voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren, meer samen te werken en interne werkprocessen te stroomlijnen. Goede informatisering en automatisering zorgen ervoor dat daarbij ook de wettelijke taken gewaarborgd blijven.
Pagina delen: