Cloud

Gemeenten kiezen steeds vaker voor cloudoplossingen. Maar welke afwegingen maken ze daarbij? Een goede cloudstrategie maakt voor alle processen en databronnen duidelijk wat de eisen zijn voor vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit. Deze eisen bepalen of een applicatie of databron naar de cloud kan of toch lokaal moet blijven. De eisen bepalen ook welke type cloud het meest geschikt is: public, private of hybride.

Quarant heeft de afgelopen jaren verschillende gemeenten en samenwerkingsverbanden succes geholpen met de ontwikkeling van een praktische cloudstrategie. En we hebben lokale overheden vanuit verschillende tactische rollen (programmamanager, projectmanager, adviseur of interimmanager) ondersteund bij de daadwerkelijke realisatie van hun cloudstrategie.

Meer weten? Neem dan zeker contact op met Wim Hoekstra: 06 212 606 38, wim.hoekstra@quarant.nl.

page 1 of 4