Heeft u de basis op orde voor de Omgevingswet?

Rond 1 juli 2020 komt er nog een laatste check, maar in principe wordt de invoering van de Omgevingswet niet uitgesteld. Dat betekent dat gemeenten en andere overheden in 2020 moeten gaan zorgen dat de basis werkt. In dit artikel leest u welke belangrijke zaken u op orde moet hebben voor 1 januari 2021 en met welke zaken u dit jaar zeker moet oefenen.

Niet alles in één keer

De minister heeft aangegeven dat gemeenten niet alle toekomstige functionaliteiten van het Omgevingsloket op 1 januari 2021 klaar behoeven te hebben. Het primaire proces staat voorop. Burgers en bedrijven moeten vergunningen kunnen aanvragen via het Omgevingsloket, overheden moeten die kunnen behandelen en het moet duidelijk zijn welke regels wanneer gelden.

2020 hybride situatie

In 2020 is er sprake van een hybride situatie. Alle aanvragen die binnenkomen tot en met 31 december 2020, worden in het “oude” Olo of AIM ingevoerd en daar nog afgehandeld. Als deze zijn gekoppeld aan uw huidige VTH, zaaksysteem en DMS, worden die nog op de huidige wijze geregistreerd en afgehandeld. Vanaf 1 januari 2021 komen de nieuwe aanvragen en meldingen binnen bij het nieuwe Omgevingsloket.

Kookboek aansluiten DSO-LV

In VNG-uitgave Kookboek aansluiten DSO-LV staan in hoofdlijnen de technische aanwijzingen voor de aansluiting op het DSO-LV die u op orde moet hebben om te kunnen oefenen met aanvragen en meldingen. Zie ook het plaatje hierna uit dit kookboek. Het gaat dan om het aansluiten op het DSO-LV en het selecteren, verwerven en implementeren van de plansoftware (1) en toepasbare regels (3). Om echt te kunnen oefenen zijn zeker ook de externe bronnen (4) van groot belang. Verder kunt u, afhankelijk van de manier waarop u in de keten wilt gaan samenwerken, oefenen met de in het DSO beschikbare samenwerkingsvoorzieningen (2).

kookboek DSO-LV

Bron: Kookboek aansluiten DSO-LV van VNG

Bestemmingsplannen en de bruidsschat

Alle vigerende bestemmingsplannen worden automatisch naar het DSO-LV overgebracht. Dat kan in alle huidige vormen en bestandsformaten. Daarnaast raden we u aan te starten met het beoordelen en aanpassen van de bruidsschat, de set rijksregels die vanaf 1 januari 2021 uw regels zijn. Dit is geen wettelijke verplichting, maar ze hebben wel invloed op uw dienstverlening. Voor de totale set aan regels in de bruidsschat is dit veel werk, maar u kunt klein beginnen en stap voor stap de regelgeving uitbreiden en verbeteren in het DSO.

Uw basisregistraties op orde

Voor een goede informatievoorziening in het DSO is het belangrijk om de kwaliteit van uw basisregistraties op orde te hebben. Twijfelt u daarover? Pak dit dan snel aan. In het DSO zijn opties als bijvoorbeeld ‘aanbouw of schuur plaatsen’, ‘slopen van een bouwwerk of gedeelte’ en ‘boom kappen of snoeien’ beschikbaar. Maar dan moet de informatie hiervoor uit bronnen als de BAG, BRK of BGT en lokale verordeningen wel bruikbaar zijn.

Omgevingswet opties DSO

Beschikbare opties in DSO – bron: https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/home

Duidelijke keuzes en afstemming

Omdat u niet alles in één keer kunt regelen, moet u duidelijke en bewuste keuzes maken: wat wel en wat nog even niet. En een tijdpad opstellen voor de zaken die u later gaat regelen. Dat vraagt om een goede afstemming tussen degenen die deze beleidskeuzes maken en degenen die zich bezighouden met de informatievoorzieningen. Iedere beleidskeuze moet vertaald worden in de impact op de informatievoorzieningen. Daarbij hoort een goede check of de plannen ook echt haalbaar zijn voor alle betrokkenen.

Doordachte invoeringsstrategie en heldere communicatie

De hybride situatie in 2020, de keuzes wat wel en wat nog even niet, al deze zaken vragen om een doordachte en samenhangende invoeringsstrategie. Daarbij hoort een heldere communicatie over wat u wanneer gaat aanpakken. De beloften van de Omgevingswet zijn groot. Maar zeker omdat u in 2021 deze beloften niet allemaal tegelijk waar gaat maken, is een goed verwachtingsmanagement van enorm belang. Geef naar burgers en bedrijven, maar zeker ook intern, aan wat er straks wel en niet mogelijk is in het Omgevingsloket.

Quarant helpt

Als Quarant hebben we ervaring met het helpen van organisaties om een doordachte invoeringsstrategie voor de Omgevingswet op te stellen. Neem voor meer informatie hierover contact op met Adrie van Bohemen: 06 533 714 87, adrie.van.bohemen@quarant.nl. Kijk verder zeker ook eens op de Producten- en Dienstencatalogus Omgevingswet (PDC ) van de VNG. Daar staat een overzicht van hulpmiddelen voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.