Sociaal domein: Common Ground als basis voor een integraal klantbeeld

Organisaties werken steeds meer samen bij een hulpvraag in het sociaal domein. Dat is een goede zaak uiteraard. Wel kan het voor een behandelaar soms lastig zijn een compleet en actueel beeld van een inwoner of over een situatie te krijgen als iedere organisatie een eigen informatievoorziening heeft. Ook voor een inwoner kan het dan lastig zijn een complete versie van zijn dossier in handen te krijgen. Hoe kun je als gemeente dit, voor de hulpvragen waar je als centrale regisseur optreedt, verbeteren?

Datum
22 september 2022
Auteur
Menno van der Horst
Diensten
Data & datagedreven overheid
Leestijd
3 min

Je gegevens bij één behandelorganisatie

Had je in het verleden fysieke, psychische of psychosociale klachten, dan werd je daar, na verwijzing door de huisarts, in veel gevallen door één specifieke organisatie voor geholpen. Hetzelfde gold voor relatieproblemen, opvoedproblemen en dergelijke. Wilde je later je behandelgegevens nog eens inzien, dan wist je dat je ook bij die organisatie moest zijn. Afhankelijk van de wet- en regelgeving omtrent archivering kon je daar dan bijvoorbeeld fotokopieën van je dossier opvragen.

Je gegevens bij een integraal zorgaanbod

Tegenwoordig is het voor iemand die hulp heeft gehad vaak minder duidelijk waar zijn behandelgegevens bewaard worden. En of er überhaupt nog wel ergens een compleet dossier over zijn hulpvraag te vinden is. Want waar kun je terecht als er meerdere organisaties bij je hulpvraag betrokken waren, ieder met hun eigen informatievoorziening en verplichtingen rond de archivering en privacybescherming? Voor een inwoner die zijn dossier wil opvragen kan dit een lastig traject zijn, zeker als hij bij veel verschillende organisaties moet aankloppen.

De gemeente als regisseur van zorg én zorggegevens

Voor de gedecentraliseerde zorg heb je als gemeente de verantwoordelijkheid te zorgen dat betrokken partijen beschikken over adequate, actuele informatie, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Een inwoner die zijn dossier wil opvragen is uiteraard ook zo’n betrokken partij. Om hem te helpen moet je in ieder geval weten welke gegevens bij welke organisatie zijn opgeslagen en op welke manier de inwoner er toegang tot kan krijgen. Nog prettiger is het als je voor een inwoner de belofte van één loket kunt waarmaken en hem zelf direct toegang kunt geven tot een actueel en compleet dossier. Niet alleen tijdens een traject, maar ook na de afsluiting ervan, zelfs als je als gemeente niet langer diensten van een behandelende organisatie afneemt.

De principes van Common Ground als basis

Om deze regierol te vervullen, kun je ervoor kiezen periodiek alle externe gegevens naar binnen te halen en ze in een gemeentelijke datawarehouse op te slaan. Maar een slimmere oplossing is je informatiesystemen te koppelen aan de bronnen en daarmee altijd met de meest actuele gegevens te werken. Eenmalige opslag, meervoudig gebruik dus, volgens de principes van Common Ground. Hiermee is het mogelijk op laagdrempelige wijze, via één loket en conform privacywetgeving, gegevens te delen met inwoners en andere betrokken partijen. Zowel tijdens het traject als daarna.

Aandacht voor data in de aanbestedingen

Om te werken volgens de principes van Common Ground moet je eigen informatievoorziening daarmee uiteraard overweg kunnen. Net zoals de informatievoorzieningen van de partijen waarmee je samenwerkt. De mogelijkheden data van de bron af te nemen, veilig en volgens de privacyregels, zou dan ook een centraal punt moeten zijn in je aanbestedingen voor zorgdiensten. Net als 24/7 toegang tot die gegevens en goede afspraken over de beschikbaarheid van al die gegevens na afloop van een contract.

Meer informatie?

Stel je vraag aan Menno. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Menno van der Horst
Mijn kracht is dat ik met een strategische en bedrijfskundige blik de impact van ontwikkelingen op de organisatie- en informatievoorziening kan analyseren. In combinatie met mijn enthousiasme zorg ik voor gedegen en breed gedragen analyses en voorbereiding op veranderingen en professionalisering binnen het publieke domein.
Pagina delen: