Van buiten naar binnen denken

‘We moeten meer van buiten naar binnen denken!’ Deze zin horen we steeds vaker bij gemeenten. Wat bedoelt men daar eigenlijk mee? En hoe voorkomt je dat het een lege kreet wordt?

Datum
5 maart 2018
Auteur
Herman Hogendoorn
Diensten
Dienstverlening
Leestijd
3 min

Weten wat belanghebbenden belangrijk vinden

De kreet ‘van buiten naar binnen denken’ past bij de ontwikkeling dat het steeds belangrijker is te weten wat burgers, bedrijven en andere belanghebbenden belangrijk vinden. En met die wetenschap ook iets te willen doen. In onze visie gaat het er voor gemeenten om dat ze de participatie van burgers en bedrijven zo breed mogelijk oppakken. Een voorbeeld daarvan is niet alleen te zorgen voor goed klantcontact met de aanvrager van een vergunning (op tijd antwoorden, eventueel meedenken over alternatieven), maar daar op tijd ook andere belanghebbenden bij betrekken.

Steeds meer participatie

Alle overheden, van centraal tot decentraal, hebben de afgelopen jaren hun best gedaan participatie van burgers en bedrijven meer vorm te geven. De komst van de Omgevingswet heeft daar een nog grotere impuls aan gegeven. Participatie is namelijk een van de pijlers van deze wet. We zien dan ook dat gemeenten die zich voorbereiden op de Omgevingswet vaak alvast beginnen te handelen in de geest ervan. Zij vragen bijvoorbeeld geïnteresseerden om mee te denken over de omgevingsvisie.

Hoe doen overheden dat?

Er zijn vele vormen van participatie en klantcontact mogelijk: co-creatie, referenda, rondetafelgesprekken, digitale enquêtes, inspraakavonden, enzovoort. Ze maken het werk van gemeenten niet altijd gemakkelijker. Allereerst vragen ze veel organisatie. Daarnaast moet een gemeente ook iets doen met de input, anders werkt het contraproductief. Maar je hebt dan uiteraard wel input nodig die je daadwerkelijk helpt bij het maken van keuzes. Het stellen van de juiste vragen en het kiezen van een passende participatievorm blijken echter vaak een kunst op zich.

Van buiten naar binnen denken: wat levert het op?

‘Van buiten naar binnen denken’ vraagt niet alleen extra inspanningen, het levert uiteindelijk ook veel op. Zo kun je gebruikmaken van kennis bij inwoners, bedrijven en partners als je met hen samenwerkt. Je kunt bovendien keuzes maken die beter afgestemd zijn op de behoeften in de samenleving. We verwachten verder dat als je zaken in een vroeg stadium afstemt op de omgeving, er minder bezwaar zal worden gemaakt. Dit omdat mensen die gehoord zijn, mee hebben gedacht en invloed hebben kunnen uitoefenen, vaak meer begrip zullen hebben voor je uiteindelijke keuzes.

Experimenteren en maatwerk

Maar welke participatievorm is nu het meest geschikt? Op internet zijn veel succesvolle voorbeelden te vinden. Ons advies is te experimenteren met de verschillende vormen, deze te evalueren en te leren van elkaar. Dat laatste kan binnen en buiten je organisatie. Het gaat er vooral om te leren in welke situatie een participatievorm succesvol is en input oplevert waarmee je daadwerkelijk wat kunt. Zo creëer je binnen je organisatie stap voor stap een toolbox die je helpt ‘van buiten naar binnen te denken’.

Hulp nodig bij het ‘van buiten naar binnen denken’?

Stel je vraag aan Herman. Of laat een bericht achter in de chat.

Partner
Herman Hogendoorn
Medewerkers binnen de lokale overheid laten excelleren is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Voor deze publieksprofessionals ontwerp en implementeer ik verbetertrajecten. En inspireer, coach en train ik afdelingen, groepen en individuele medewerkers.
Pagina delen: