Omgevingswet: vergeet je personeelsbeleid niet!

Gemeenten werken hard om op 1 januari 2022 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar veranderingen in de organisatie, ICT en werkprocessen. Maar hoe zit het met de menskant? Een HR-medewerker vroeg ons welke gevolgen de Omgevingswet heeft voor functies en functieprofielen en hoe je je daarop kunt voorbereiden.

Mensen de belangrijkste succesfactor Omgevingswet

De Omgevingswet raakt heel veel functies. Denk aan beleidsadviseurs, vergunningverleners, juristen, planmakers, KCC-medewerkers en zo door. Er komen nieuwe functies bij op het gebied van regelbeheer, annoteren en beheer van het DSO. Bij Toezicht gaan er bovendien zaken veranderen als gevolg van de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Het is noodzakelijk dat medewerkers straks de kennis en vaardigheden hebben die passen bij de ideeën achter de Omgevingswet. Zeker als je de wet niet alleen technisch wilt invoeren, maar ook de beloofde verbeteringen op het gebied van dienstverlening wilt waarmaken.

Een andere denk- en werkwijze

Voor alle functies in en rond het ruimtelijk domein geldt dat medewerkers meer dan nu integraal naar de openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling moeten gaan kijken. Dat vraagt een andere (samen)werk- en denkwijze. In het artikel Toepasbare regels, doe de bruidsschat eerst is bijvoorbeeld te lezen hoe juristen en geografen met veel meer stakeholders dan nu rekening moeten gaan houden in hun werk. Al met al is dit geen gemakkelijke verandering voor medewerkers. De stap van beleidsadviseur naar omgevingsadviseur is bijvoorbeeld een flinke. Vandaar dat er veranderkundige aandacht voor nodig is en er ook opleidingen voor zijn ontwikkeld.

Omgevingswet vraagt om strategische personeelsplanning

In principe is het de taak van HR om in kaart te brengen welke functies de organisatie straks nodig heeft. En welke kennis en vaardigheden daarbij horen om van de Omgevingswet een succes te maken. Met zo’n overzicht weet je op tijd of je mensen moet laten bijleren of eventueel nieuwe mensen moet werven. Strategische personeelsplanning dus. We zien echter in de praktijk dat veruit de meeste gemeenten hier wat betreft de Omgevingswet niet genoeg haast mee maken.

Uitgewerkte processen en competentieprofielen

Gelukkig hoef je als gemeente het wiel niet helemaal zelf uit te vinden. De VNG heeft een goede aanzet gegeven voor de functies die je straks nodig hebt. Op de webpagina werkende processen hebben ze voor een aantal processen opgeschreven welke competentieprofielen daarbij passen. En in de leeswijzer competentieprofielen vind je meer informatie over hoe je die profielen moet duiden.

Tijd om vaart te maken

De competentieprofielen van VNG zijn een goede basis om te kijken welk type mensen je straks nodig hebt, met welke kennis en vaardigheden. En wat je al in huis hebt en wat niet. Dit gaat je helpen ervoor te zorgen dat straks niet alleen de techniek en procedures voor de Omgevingswet op tijd zijn opgeleverd, maar dat ook de mensen in je organisatie klaar zijn om daarmee op de juiste manier te werken. Ons advies is om dit snel op te pakken. Want opleiden of werven van mensen kost tijd.

Hulp nodig?

Veel organisaties zijn druk aan de slag met de aansluiting op het DSO, stappen te zetten om te werken met toepasbare regels en de werkprocessen aan te passen. Hiervoor is niet altijd alle expertise in huis. Terwijl het juist van belang is om nu door te pakken met de invoering van de Omgevingswet. Wij helpen jou graag op weg. We besteden daarbij ook veel aandacht aan de impact van deze veranderingen op de mensen in je organisatie. Verder zijn we als expert betrokken bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Daar kun je terecht voor al je vragen rond de Omgevingswet. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Adrie van Bohemen: 06 533 714 87, adrie.van.bohemen@quarant.nl.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.