De 4 condities voor geslaagde verandertrajecten

De Omgevingswet, duurzaamheidsprojecten, de verdere implementatie van de AVG, implementatie van Office 365 en infrastructuur die naar de cloud gaat; het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele veranderingen waarmee gemeenten de komende jaren te maken krijgen. Daarmee wordt het ook steeds belangrijker dat je organisatie de competenties bezit om een verandering goed in te voeren.

Datum
11 oktober 2018
Auteur
Herman Hogendoorn
Diensten
Implementatie & adoptie
Leestijd
3 min

Veranderen is lastig

Dat succesvol veranderen lastig is, blijkt uit de praktijk. De Nationale Benchmark Organisatie Verandervermogen 2018 laat zien dat 70% van de veranderingen mislukt. Het ontbreekt vaak aan een breed draagvlak voor geplande veranderingen. En bij de uitvoering ervan wordt de inbreng van medewerkers te vaak niet serieus genomen. Uit een onderzoek van BDO blijkt bovendien dat veranderingen bij gemeenten vaak mislukken vanwege een gebrek aan goed leiderschap. Het gevolg van dit alles is veel verspilde tijd en geld, frustraties bij medewerkers en een toename van verandermoeheid binnen de organisatie.

Verandercompetenties gemeente vaak onvoldoende georganiseerd

Uit eigen gesprekken met gemeentelijke managers weten we dat iedereen verwacht dat de hoeveelheid veranderingen de komende jaren flink toeneemt. Tegelijkertijd erkennen ze dat binnen hun organisatie de condities om die veranderingen succesvol door te voeren vaak niet voldoende op orde zijn. Dit heeft een negatieve impact op het verandervermogen van de organisaties. Welke vier condities moet je organisatie op orde hebben om wel succesvol te kunnen veranderen?

Verandervermogen creëren: hoe doe je dat?

Gemeenten houden zich vaak vooral bezig met de inhoudelijke kant van een verandering. Ze besteden veel minder tijd aan de condities die ervoor moeten zorgen dat de verandering ook daadwerkelijk slaagt. Als Quarant hebben we de afgelopen jaren veel verandertrajecten bij lokale overheden uitgevoerd. Op basis van onze ervaring, en geïnspireerd door professor Homan, hanteren wij de volgende vier hoofdcondities die binnen een organisatie op orde moeten zijn om verandertrajecten te laten slagen:

  1. Continue omgevingsanalyse: Binnen de hele gemeentelijke organisatie is er een goed zicht op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Een kritische massa binnen de organisatie is zich bewust van die ontwikkelingen en staat ervoor open
  2. Verbindend leiderschap: Het bestuur en management zetten een heldere koers uit, waarbij ze alle inspanningen verbinden met de ambitie en doelstellingen van de organisatie. Zij weten tijdig voldoende verandercapaciteit te organiseren. En ze hebben een krachtig antwoord op eventuele belemmeringen.
  3. Een krachtige werkwijze die strategie verbindt met uitvoering: Veranderactiviteiten worden in een logische volgorde met elkaar verbonden. En binnen de gemeente zijn kennis, vaardigheden, methoden en technieken met betrekking tot het succesvol doorvoeren van veranderingen voldoende aanwezig.
  4. Toekomstgericht Human Resource Management: Een kwalitatieve en kwantitatieve goede bezetting, waarbij de juiste mensen op de juiste plekken zitten, is cruciaal om succesvol te veranderen. Naast inhoudelijke vakkennis en digitale vaardigheden is vooral samenwerken een vaardigheid die steeds belangrijker wordt om succesvol te zijn.

Meer informatie over succesvol veranderen?

Herman helpt je graag verder. Of stel je vraag in de chat.

Partner
Herman Hogendoorn
Medewerkers binnen de lokale overheid laten excelleren is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Voor deze publieksprofessionals ontwerp en implementeer ik verbetertrajecten. En inspireer, coach en train ik afdelingen, groepen en individuele medewerkers.
Pagina delen: