Workshop Digitale Vaardigheden: sneller en beter werken

Werkprocessen worden steeds digitaler. Dit vraagt steeds meer vaardigheden van de medewerkers. Om ze daarbij te helpen ontwikkelde Quarant de workshop Digitale Vaardigheden. Quarant ziet deze workshop als onderdeel van continu verbeteren en als hulpmiddel voor medewerkers om sneller mee te kunnen in vernieuwde werkprocessen. Met de methodiek Qrachtig Werken helpt Quarant lokale overheden en omgevingsdiensten om werkprocessen continu te verbeteren en daarmee blijvend succesvol te zijn.

Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden is een breed begrip. Het begint met typvaardigheden. Het effectief kunnen werken met kantoorautomatisering (o.a. Outlook en Word) en bedrijfsspecifieke applicaties hoort er ook bij. Hetzelfde geldt voor gegevenskwaliteit en beveiliging van informatie. Het zijn allemaal zaken waarvan medewerkers steeds meer moeten weten om hun werk goed te kunnen doen.

Een workshop als start

Om medewerkers enthousiast te maken voor het verbeteren van hun digitale vaardigheden starten we met een inspirerende workshop waarbij de deelnemers handige tips en trucs krijgen aangeboden. Ze kunnen deze tips direct proberen op hun eigen laptop of pc. We helpen ook om instellingen gelijk tijdens de workshop aan te passen. De tips hebben onder andere betrekking op Outlook, Google en tovertypen. De deelnemers ervaren zo dat bepaalde handelingen een stuk gemakkelijker kunnen en dat dit veel tijd en ergernis scheelt. Ook zal blijken hoe digitaal vaardig de deelnemers werkelijk zijn.

Een vervolgtraject op maat

De inhoud van het vervolgtraject wordt ingevuld afhankelijk van het startniveau van de medewerkers en de benodigde vaardigheden voor hun werk. Met een online test bepalen we ieders niveau van digitale vaardigheden. Vervolgens krijgt iedereen een advies op maat. Is de kennis voldoende? Dan hoef je die alleen te onderhouden. Ontbreekt er kennis die belangrijk is voor je werk? Dan kun je die via e-learning aanvullen. Als het nodig is, kan dit uitgebreid worden met klassikale trainingen. Door het advies op maat gaat er geen tijd verloren met onnodige trainingen en krijgt iedereen wat hij nodig heeft.

Doel

  • Gemakkelijker en sneller werken: verminder ergernissen, versnel werkzaamheden en vind gemakkelijker de juiste informatie.
  • Onbekende en nieuwe functionaliteiten eigen maken: je weet niet wat je niet weet, neem de tijd om te leren.¬†

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie of aanmelden voor de workshop? Neem dan contact met ons op.