Voorbereiden op de Omgevingswet? Begin met achterstallig onderhoud!

De Omgevingswet raakt gegevens, informatiestromen en applicaties op heel veel terreinen. Een impactanalyse geeft een goed beeld welke precies. Zo’n analyse helpt ook bij het stellen van prioriteiten. Wegwerken van achterstallig onderhoud binnen de organisatie is daarbij altijd een goede eerste stap en levert bovendien direct resultaat op.

De Omgevingswet komt eraan

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de plannen voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afgestemd worden. Gemeenten moeten bijvoorbeeld een Omgevingsvisie opstellen met de ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied. Verder is het doel dat burgers en bedrijven die op een bepaalde plek een initiatief willen starten dat straks bij één loket kunnen regelen. En een initiatiefnemer, het bevoegd gezag en belanghebbenden moeten straks vanaf de start van het initiatief allemaal over dezelfde informatie beschikken.

Invoeren gaat niet zomaar

Het aantal werkprocessen en informatievoorzieningen dat door de Omgevingswet geraakt wordt is enorm. Voorbeelden zijn vergunningverlening, handhaving, stedelijke ontwikkeling en bestemmingsplannen. Om het voor burgers, bedrijven en medewerkers echt gemakkelijker te maken, moeten gemeenten veel intensiever dan nu gaan samenwerken en informatie delen met andere partijen. Niet alleen met omgevingsdiensten en provincies, maar bijvoorbeeld ook met de Veiligheidsregio, GGD en waterschappen.

Een goed beeld met een impactanalyse

Voor een gemeente is het al met al niet zo gemakkelijk te overzien wat er in de organisatie allemaal verandert met de invoering. Maar veel is het zeker. Daarom is ons advies eerst een impactanalyse uit te voeren. Leg daarin voor alle processen die straks onder de Omgevingswet vallen vast welke gegevens, informatiestromen en applicaties van belang zijn. Kijk vervolgens hoe die er voor de nieuwe wet uit komen te zien. Betrek hier ook de landelijke informatiehuizen en basisregistraties bij.

Begin met achterstallig onderhoud

Een goede impactanalyse helpt om te zien welke voorbereidingen op de Omgevingswet prioriteit hebben. Een stap die altijd slim is om eerst uit te voeren is het achterstallig onderhoud binnen de organisatie aanpakken. Enkele voorbeelden:

  • Hoe goed en actueel zijn de procesbeschrijvingen voor het opstellen van een bestemmingsplan, vergunningverlening of toezicht? Zijn ze er eigenlijk wel?
  • Is de archivering op alle afdelingen op orde en op een vergelijkbare wijze geregeld?
  • Liggen er nog langgekoesterde wensen op het gebied van gegevensbeheer?
  • Hoe succesvol verloopt het zaakgericht werken binnen de organisatie?

Gemeenten die nu zorgen dat de werkprocessen en informatievoorzieningen op orde zijn, hebben daar straks zeker veel profijt van. Bovendien profiteren ze nu al direct van de uitgevoerde verbeterslagen.

Quarant helpt met Het Digitale Spoorboekje Omgevingswet

Quarant heeft Het Digitale Spoorboekje Omgevingswet gemaakt voor gemeenten die met invoering aan de slag willen. Hiermee wordt de impact van de wet voor de gemeente duidelijk. Daarnaast biedt het spoorboekje op een praktische manier ondersteuning bij de implementatie:

  • De huidige processen binnen de gemeente worden in kaart gebracht. Daarbij is meteen duidelijk of een proces opgaat in de Omgevingswet en zo ja, welk proces dit wordt in het stelsel van de Omgevingswet.
  • Voor alle processen in de Omgevingswet hebben wij uitgewerkt wat de impact is op de huidige situatie en hoe ingrijpend dit is. Bijvoorbeeld met betrekking tot de informatievoorziening of de interne organisatie.

Met behulp van Het Digitale Spoorboekje kan de gemeente op een gedegen manier prioriteiten stellen om de implementatie op een zo soepel mogelijke manier te laten verlopen.

Meer informatie

Geïnteresseerd in Het Digitale Spoorboekje Omgevingswet? Neem dan contact op met Adrie van Bohemen : 06 53 37 14 87 of adrie.van.bohemen@quarant.nl.