Jouw ICT-infrastructuur naar de cloud: wat gaat dat kosten?

Bij veel gemeenten verandert het applicatielandschap en de ICT-infrastructuur momenteel van een traditionele lokale infrastructuur naar een hybride architectuur. Zo’n hybride architectuur bestaat uit servers, netwerkcomponenten en applicaties op zowel een eigen locatie als in de cloud. Wat betekent zo’n verschuiving voor de total cost of ownership (TCO)? We rekenden vier verschillende scenario’s voor je uit.

Datum
18 november 2019
Auteur
Wim Hoekstra
Diensten
I-visie & beleid
Leestijd
6 min

De lokale datacenters lopen leeg

Gemeenten met een lokale (on-premisse) ICT-infrastructuur hebben in de regel voor vijf tot zes jaar geïnvesteerd in de servers, opslagmogelijkheden, back-up oplossingen, netwerkcomponenten, bijbehorende software producten en supportcontracten die daarvoor nodig zijn. Tegelijkertijd zien ze momenteel dat gedurende de looptijd van die investering applicaties deze infrastructuur verlaten. Dit komt doordat organisaties bij nieuwe applicaties en platformen, of de vervanging van bestaande, steeds vaker kiezen voor een cloudoplossing. Denk bijvoorbeeld aan de migratie naar Office 365 en SaaS front/backoffice applicaties. Kortom de lokale datacenters lopen langzaam leeg.

Afwegingen bij vervangingen

Gemeenten die hun ICT-infrastructuur moeten gaan vervangen, staan dan ook voor een belangrijke keuze. Investeren ze in een nieuwere versie van de huidige infrastructuur? Versnellen ze de ingezette ontwikkeling naar de cloud? Of investeren ze helemaal niet meer in ‘ijzer’ en stappen ze volledig over naar een private of public cloudprovider? Bij zo’n keuze spelen veel afwegingen een rol. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de lokale serverruimte(n). Of de kwaliteit en vaardigheden van de eigen ICT-organisatie. Ook de kosten zijn belangrijk uiteraard.

Total cost of ownership van de ICT-infrastructuur

Het uitrekenen van de ‘total cost of ownership’ (TCO) voor de verschillende keuzes die je kunt maken als je jouw ICT-infrastructuur gaat vervangen, is een arbeidsintensieve klus. Om je een idee te geven van die kosten, hebben we de TCO voor een aantal varianten eens doorgerekend. Dit op basis van de werkelijke situatie van enkele gemeenten en Shared Service Centers (SSC’s). Het gaat daarbij om de volgende drie varianten:

 1. On-premisse infrastructuur (voor veel gemeenten een één op één vervanging van de huidige infrastructuur door een modernere variant)
 2. Private IaaS (alle virtuele servers, de databases, de storage, etc. installeren/configureren op een private platform van een provider in ons land)
 3. Public IaaS (alle virtuele servers, de databases, de storage, etc. installeren/configureren op een public platform van een van de grote providers in de wereld: Microsoft Azure, AWS, Google Cloud).

Van varianten naar scenario’s

De werkelijkheid is altijd complexer dan bovenstaande varianten. Veel organisaties stappen voor de kantoorautomatisering over op Office 365 en introduceren daarmee ook de public IaaS Azure. En in iedere variant zal een organisatie nog steeds een aantal lokale actieve netwerkcomponenten nodig hebben. Ook voor enkele infrastructurele rollen zal het wenselijk zijn on-premisse wat servers te houden (bijvoorbeeld voor het inspoelen van werkstations of monitoring). Hiermee hebben we rekening gehouden. Het leidt tot de volgende drie scenario’s:

TCO cloud scenarios

Onze werkwijze

Voor de TCO-berekening van een on-premisse infrastructuur hebben we de volgende kostencomponenten meegenomen:

 • twin datacenter concept on-premisse (active/active) voorzien van redundante verbindingen tussen beide ruimten.
 • MPLS laag 3 verbindingen tussen locaties en de serverruimten.
 • lokale serverruimte kosten per 19 inch rack inclusief elektriciteit, airco, UPS en aggregaat, brandbestrijding en alarmering, toegangbeveiliging en eenmalige setup kosten.
 • alle actieve netwerkcomponenten (core, distributie en edge switches, wifi-infrastructuur) inclusief support.
 • alle servers (frontend/backend, storage, monitoring rollen) inclusief support.
 • hardware voor backup inclusief support.
 • licenties voor virtualisatieplatform, server OS en backup.
 • eenmalige projectkosten (out-of-pocket).
 • jaarlijkse technische beheer (door de eigen organisatie) aangevuld met supportcontracten.
 • kosten van een exit-strategie (transitie naar een nieuwe ICT-infrastructuur/dienstverlener).

Werkplekhardware en -licenties hebben we buiten beschouwing gelaten omdat die voor de drie scenario’s hetzelfde zijn.

Private en public IaaS
Vervolgens hebben we voor de gehele workload aan gevirtualiseerde servers (met bijbehorende licenties en storage) en backup-oplossing de kosten berekend in het geval van een private en van een public IaaS. Deze kosten vulden we aan met de kosten van de on-premisse componenten die nodig blijven.

Het resultaat en nog een vierde scenario

Stellen we de traditionele on-premisse variant op een TCO van 100% dan blijkt de TCO van de private IaaS variant 21% hoger uit te vallen. De public IaaS laat een 8% lagere TCO zien.

TCO cloud resultaten

In bovenstaande afbeelding van de resultaten ziet u ook een vierde scenario. Overheden kunnen tegenwoordig tegen fors lagere rentes lenen dan commerciële partijen. Dat kan een reden zijn om zelf te investeren in ‘private’ hardware, maar die te laten beheren door een commerciële partij via een dienstverleningscontract vergelijkbaar met een private IaaS dienstverlener. Deze ‘Support Plus variant’ komt op een TCO van 103%.

Appels en peren

We denken je hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de verhouding van de TCO tussen vier scenario’s. Het geeft je een globaal idee wat het kost om jouw ICT-infrastructuur naar de cloud te verplaatsen. Handig voor je afweging, maar bedenk wel dat het in zekere zin appels met peren vergelijken is. Allereerst omdat jouw specifieke situatie er anders uit zal zien dan een van deze scenario’s. Daarnaast moet je bij jouw keuze tussen de verschillende scenario’s naast de kosten ook andere zaken meenemen:

De juiste vaardigheden

Public en private IaaS providers beschikken over de professionals om strategische, tactische en operationele beheerspecialismen van de ICT-infrastructuur uit te voeren. Heeft jouw organisatie die ook? De beveiliging van een doorsnee datacenter is bijvoorbeeld veel beter geregeld dan die van een ‘eigen’ serverruimte.

Complexer beheer

Daar staat tegenover dat hybride ICT-infrastructuren vragen om andere rollen en processen. Test- en releasemanagement wordt complexer doordat je niet meer in alle gevallen zelf kunt bepalen wanneer je updates doorvoert. Verder vragen public IaaS varianten om goed ‘financial en capacity management’ van jouw zijde. In de cloud kunt je je ICT-capaciteit veel makkelijker opschalen, maar daarbij wil je niet voor financiële verrassingen komen te staan (pay per use). Specifiek voor public IaaS geldt dat de exploitatie sterk wordt beïnvloed (in positieve en negatieve zin) door de inbreng van lokale licenties, het ‘rightsizen’ van de virtuele servers, het aangaan van een meerjarige overeenkomst op de virtuele servers en dergelijke zaken.

Vervolgstap zetten?

Welk scenario past het beste bij jouw organisatie? Op basis van bovenstaande vergelijking kun je een grove TCO-indicatie maken. Wil je eens overleggen over de vraag welke keuzes voor uw organisatie interessant zijn? Of een gedetailleerde TCO-calculatie ontvangen voor uw situatie en plannen? Neem dan contact op met Wim Hoekstra of Paul Entius paul@weadvies.nl Tel. 06 43 85 96 96.

Partner
Wim Hoekstra
Er zijn nog genoeg mogelijkheden voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren, meer samen te werken en interne werkprocessen te stroomlijnen. Goede informatisering en automatisering zorgen ervoor dat daarbij ook de wettelijke taken gewaarborgd blijven.
Pagina delen: