Post-corona: een reset van je I&A-beleid?

Zo’n dertig I&A-verantwoordelijken van gemeenten en (semi-)overheidsorganisaties kwamen op 21 april online samen voor een rondetafelgesprek. Op uitnodiging van Solvinity en Quarant, en met medewerking van Microsoft, bespraken ze de impact van corona op hun I&A-beleid. Is dat beleid veranderd sinds het massaal thuiswerken? En welke kansen en uitdagingen liggen er in het post-coronatijdperk?

Datum
30 april 2021
Auteur
Wim Hoekstra
Diensten
I&A organisatie op orde
Leestijd
5 min

Hogere ambities en digitale vaardigheden

De meeste deelnemers gaven aan dat hun organisaties de digitale ambities sinds corona flink hebben verhoogd. Ze willen sneller stappen zetten in de digitale transformatie. Het informatiebeleid is dan ook bij ongeveer de helft van de organisaties aangepast. Een grote uitdaging is de digitale vaardigheden (21st-century skills) en i-awareness van gebruikers te laten aansluiten bij die ambities. De digitale transformatie is immers slechts voor ongeveer 20% een technologische uitdaging. Veel belangrijker is hoe je technologie gaat gebruiken om nieuwe producten en diensten te creëren die waardevol zijn. Dat vraagt om veranderingen in je organisatie, cultuur en gedrag.

Balans veiligheid en gebruiksgemak

De ambitie sneller meer stappen te zetten in de digitale transformatie gaat wel gepaard met meer zorgen om de grip op de veiligheid te verliezen. Dat maakt sommige organisaties wat terughoudend in de realisatie van hun ambitie. Hoe zorg je voor flexibiliteit van je informatievoorzieningen, gebruikersgemak in de digitale werkomgeving en een adequate beveiliging van dat alles? Die balans is niet altijd gemakkelijk te vinden.

Outsourcen en verdere VerSaaSing

Veiligheid kan een reden zijn een deel van je IT te outsourcen. Rob van Ewijk, Business Manager bij Solvinity, gaf aan dat gemeenten onder de 100.000 inwoners er bijna niet aan ontkomen zich te laten ontzorgen op het gebied van de techniek. Een trend die door corona enorm is versneld. Verder gaat de verSaaSing door en steeds meer gemeenten gebruiken ook public clouddiensten. Daarmee vergroten ze de wendbaarheid en weerbaarheid van hun organisatie. En ze maken eigen I&A-medewerkers vrij voor regievoering en andere kerntaken.

Hybride werken met augmented en virtual reality

Verder vertelde Hans van der Meer, Group Manager Microsoft 365, over de ontwikkelingen op het gebied van hybride werken. Daarbij wordt de fysieke werkplek gecombineerd met augmented en virtual reality. Hiermee zijn menselijke interacties ook op afstand mogelijk. Weer een ontwikkeling die burgers en bedrijven, als ze er eenmaal aan gewend raken omdat commerciële organisaties die mogelijkheden gaan gebruiken, ook van overheden gaan verwachten.

Vier break-outsessies

In vier break-outsessies stonden de (hybride) werkplek, transitie naar de cloud, i-governance en regie, en grip op de I&A-strategie centraal. Enkele conclusies:

 • Bij het nadenken over digitale werkplekken moet functionaliteit bovenaan staan, niet de techniek. Digitale werkplekken moeten het werk voor medewerkers gemakkelijker en prettiger maken.
 • Informatisering is een zaak voor iedereen. Daarom is het prettig als ook bij de vakafdelingen veel meer medewerkers ‘i-genen’ krijgen.
 • Samenwerking is noodzakelijk voor verdere stappen in de digitale transformatie. Dat vraagt wel om gelijkwaardigheid en procesvolwassenheid van alle partners.

Interactieve Strategie Dashboard

In een gezamenlijke sessie presenteerde Klaas Heek, Solution Architect bij Solvinity, het Interactieve Strategie Dashboard. Daarmee is het mogelijk continu grip op de strategie te houden op basis van het OGSM-strategiemodel (Objective, Goals, Strategies, Measures), gekoppeld aan ontwikkelingen, trends en initiatieven (projecten, ideeën, borging).

De tien belangrijkste takeaways

Wat waren samenvattend de belangrijkste tips en aandachtspunten van dit rondetafelgesprek? Dit is de top 10:

 1. Bepaal de I-koers met de hele organisatie. Dus niet alleen met I&A. Dat vereist wel i-awareness op alle niveaus en binnen alle domeinen.
 2. Outsource uit strategische overwegingen, uit eigen kracht. Maak gebruik van de kennis en ervaring van collega-gemeenten, instanties zoals de VNG en ervaren partijen zoals Solvinity en Quarant.
 3. Zorg dat voordat je uitbesteedt je eigen regieorganisatie op orde is. Vertrouwen en professionaliteit in een samenwerking is alleen mogelijk op basis van gelijkwaardigheid.
 4. Voorkom dat je samenwerking met een andere gemeente je digitale transformatie remt. Je wilt juist samenwerken om te versnellen.
 5. Moderne digitale werkplekken vragen ook om moderne veiligheidsrichtlijnen. Zoek wel de balans tussen gemak voor de eindgebruiker en beveiliging. Timmer je de mogelijkheden te veel dicht? Dan gaan eindgebruikers zelf op zoek naar oplossingen en heb je helemaal geen controle meer op veiligheid en privacy.
 6. Zorg voor een IT-infrastructuur met een solide veiligheidsbasis. Security by design, kennisniveau op peil en juiste policies (BIO, ISO27001, AVG etc.). Heb je zelf de kennis hiervoor niet in huis? Vraag dan hulp van een ervaren partner.
 7. Zorg voor een veilige en flexibele digitale werkomgeving die goed beheersbaar is en medewerkers vrijheid en zekerheid geeft.
 8. De adoptie van nieuwe technologie en de ontwikkeling van digitale vaardigheden (21st-century skills) bij medewerkers zijn strategische en organisatiebrede vraagstukken. Betrek HR hierbij.
 9. Het belang van digitaal talent kan per vakdomein verschillen. Meet regelmatig de stand van zaken rond digitale vaardigheden (DigiFit-meting).
 10. Digitale verbinders en het middenkader zijn randvoorwaardelijk om adoptie van technologie te blijven aanwakkeren.

https://www.solvinity.com/nl/branches/overheid/
https://www.solvinity.com/nl/blog/gemeenten-geen-bureaucratie-meer-op-de-digitale-werkplek/
https://www.solvinity.com/nl/blog/gemeenten-werken-prettiger-in-de-cloud/
https://www.solvinity.com/nl/download/de-hybride-werkplek-white-paper/

Meer informatie?

Wim beantwoordt graag jouw vraag en denkt met je mee over hoe je de digitale transformatie van jouw organisatie aanpakt. Of laat een bericht achter in de chat.

Partner
Wim Hoekstra
Er zijn nog genoeg mogelijkheden voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren, meer samen te werken en interne werkprocessen te stroomlijnen. Goede informatisering en automatisering zorgen ervoor dat daarbij ook de wettelijke taken gewaarborgd blijven.
Pagina delen: