Nieuw communicatieplatform voor gemeenten vraagt om organisatiebrede aandacht

Eind november publiceerde VNG Realisatie de aanbesteding voor GT Connect. Een mooie mijlpaal. Zeker omdat al 276 organisaties hebben aangegeven producten die uit deze aanbesteding voortkomen te gaan afnemen. Dit kan waarschijnlijk vanaf het najaar van 2019. Maar waarop sluiten ze de producten eigenlijk aan? En wat betekent dit voor hun organisatie, processen en de medewerkers?

Wat is GT Connect?

GT Connect is een verzameling van functies en applicaties waarmee organisaties kunnen communiceren met klanten en medewerkers. Het gaat dan om spraak, chat, video en andere kanalen. In het plaatje hieronder vindt u daar een overzicht van. De oranje vlakken in het plaatje zijn onderdeel van de aanbesteding. Die vlakken moeten aansluiten op de mogelijke aanwezige applicaties binnen de organisatie (de blauwe vlakken in het plaatje). Alles bij elkaar een complexe omgeving. Details over GT Connect vindt u op www.gemeentelijketelecommunicatie.nl.

GT Connect

Een grote impact op uw organisatie

De implementatie van de producten die u afneemt via GT Connect is voor een deel uiteraard een technische aangelegenheid. De applicaties en de koppelingen moeten werken. Tegelijkertijd is de impact op de hele organisatie erg groot. De invoering heeft invloed op de dienstverlening en de communicatie met burgers en bedrijven. Dit vraagt zeker om extra aandacht. Overigens helpt GT Connect organisaties ook om aan een groot deel van Digitale Agenda 2020 te voldoen.

GT Connect vraagt om een zorgvuldige, organisatiebrede aanpak

Afname van de onderdelen is op twee functies na geen keuze. Het gaat erom welke onderdelen u wanneer gaat afnemen, hoe u die onderdelen op een slimme manier in uw processen opneemt en hoe u medewerkers, burgers en bedrijven daadwerkelijk de nieuwe communicatiemogelijkheden die daardoor ontstaan, laat omarmen. Dat lukt alleen als u kiest voor een zorgvuldige, organisatiebrede aanpak waarin ook procesverbetering en gebruikersadoptie een belangrijke rol spelen.

De aanpak van Quarant

Wij hebben een aanpak ontwikkeld om organisaties te helpen GT Connect beheerd, beheerst en gefaseerd in te voeren. Hierbij brengen we in beeld wat de impact is, welke organisatieonderdelen erdoor worden geraakt en wat dit betekent voor uw ICT-architectuur, applicaties, processen en (de meest belangrijke categorie:) klanten en medewerkers. In korte tijd ziet u wat de scope en de tijdlijn zijn voor uw organisatie om GT Connect succesvol in te voeren. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Adrie van Bohemen: 06 53 37 14 87 of adrie.van.bohemen@quarant.nl.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.