Gemeente Doesburg: uitbreiding digitale dienstverlening

De gemeente Doesburg gaat zowel de digitale dienstverlening als het digitaal en zaakgericht werken uitbreiden. Quarant is gevraagd om samen met het Managementteam en de medewerkers hiervoor een roadmap te maken.

Waar begin je?

De gemeente Doesburg heeft eerder al onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de digitale dienstverlening uit te breiden. En in het applicatielandschap zijn de basiselementen aanwezig die dit moeten ondersteunen. Maar waar kun je als organisatie vervolgens het beste beginnen met het verbeteren van je dienstverlening en bedrijfsprocessen? Daarvoor is de roadmap.

Stappen, randvoorwaarden en governance

In de roadmap komt de volgorde van de uitvoering te staan en worden ook de randvoorwaarden voor het digitaal en zaakgericht werken en de e-dienstverlening benoemd. Verder is er in de roadmap aandacht voor de governance van het project en de verandercapaciteit van de organisatie en medewerkers.

Digitale vaardigheden medewerkers

In de roadmap wordt ook veel aandacht besteed aan de digitale vaardigheden van de medewerkers. Verdere digitalisering van de dienstverlening kan alleen succesvol als medewerkers daarbij kunnen meegroeien. Dat vraagt op de eerste plaats om een goed beeld van de huidige digitale vaardigheden van medewerkers, gevolgd door training en begeleiding op maat voor die medewerkers die dat nodig hebben.