Bewustwording de grote winst van de AVG

Op 25 mei trad de AVG in werking. Ondanks alle voorbereidingen voldoen veel overheden en bedrijven nog niet (helemaal) aan de nieuwe wet. Dat ligt niet alleen aan die organisaties. Het is lang niet altijd duidelijk hoe de AVG geïnterpreteerd moet worden. Dat leidt tot flinke discussies. Maar ook die dragen bij aan het doel van de AVG. Hoe zit het binnen uw organisatie?

Meer bewust

Te laat begonnen. Dat is een eerste conclusie die u kunt trekken als uw organisatie nog niet aan alle eisen van de AVG voldoet. U heeft immers ruim de tijd gehad voor de voorbereidingen. Tegelijkertijd past een wat positievere houding. Het is namelijk wel duidelijk dat dankzij alle werkzaamheden voor de AVG de bescherming van privacy veel meer aandacht krijgt dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat is volgens ons al een enorme winst.

Privacy bij vergunningverlening

Bovendien zijn er ongetwijfeld ook binnen uw organisatie tijdens de voorbereidingen processen naar voren gekomen waarbij het niet meteen duidelijk is hoe u de AVG moet toepassen. Denk bijvoorbeeld aan het hele traject dat hoort bij het beschikken op een vergunningaanvraag. Er is een duidelijk verschil tussen de persoonsgegevens die u nodig heeft voor de behandeling van de aanvraag zelf en de persoonsgegevens die u mag publiceren.

Toestemming publicatie

Bij de aanvraag van een vergunning is een aantal persoonsgegevens verplicht. Denk bijvoorbeeld aan de naam en handtekening van de aanvrager. Maar bij de publicatie van de aanvraag mag u die gegevens niet allemaal publiceren. Denk aan de handtekening of het BSN bijvoorbeeld. Voor andere gegevens moet u toestemming vragen voordat u ze mag publiceren. Denk daarbij onder andere aan de bouwkosten of de naam van de aanvrager als het gaat om een particulier.

Bouwtekeningen

Het verschil tussen gegevens die u wel of niet mag publiceren, heeft niet alleen gevolgen voor uw eigen informatiehuishouding. Ook de aanvrager moet er rekening mee houden. Bijvoorbeeld als hij bouwtekeningen aanlevert. Nu vermelden architecten daar vaak nog de naam van de aanvrager op. Maar ook voor architecten geldt dat ze niet zomaar meer namen op de tekening mogen zetten.

Zienswijze en bezwaren

Verder was het gebruikelijk dat van iemand die een zienswijze inbracht of bezwaar maakte de persoonsgegevens werden gepubliceerd. Soms werd zelfs de hele brief inclusief handtekening gepubliceerd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft duidelijk gemaakt dat dat niet mag. De reden is dat die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de inhoudelijke boordeling van de zienswijze of het bezwaar.

Vragen over anonimiseren

Voor de inhoudelijke beoordeling van een zienswijze of bezwaar is de naam van de indiener inderdaad niet van belang. Maar het anonimiseren levert in het proces wel problemen op. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met hoorzittingen en de verslagen daarvan? Mogen daarin de namen ook niet meer bekend worden gemaakt? En hoe kan de aanvrager beoordelen of iemand belanghebbende is? Mag daarvoor bijvoorbeeld alleen een postcode (zonder huisnummer) worden gepubliceerd?

De grote winst van de AVG

Duidelijk is dat ook na 25 mei overheden nog met veel van dit soort vragen worstelen. Het klopt dat een flink deel daarvan eigenlijk ook al gold onder de oude wetgeving. Toch leefden dit soort vragen toen veel minder. Die grotere bewustwording is misschien wel de belangrijkste winst van de invoering van de AVG. Wat dat betreft zijn al die discussies over de wijze waarop u de AVG precies moet toepassen, alleen maar toe te juichen.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.