Adviseur zaaksysteem bij de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Sluis

Quarant adviseert en begeleidt de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de gemeente Sluis bij de selectie van een zaaksysteem en DMS. Het doel voor beide gemeenten is om mens en informatie beter met elkaar te verbinden. En daarmee de digitale dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren.

Vervanging zaaksysteem gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil haar huidige zaaksysteem vervangen. Zij hebben al ervaring met zaakgericht werken en willen nu versneld stappen zetten om de visie op dienstverlening en het digitaal werken verder vorm te geven. De projectgroep, waarin Documentaire Informatie Voorziening (DIV), Informatiemanagement (IM) en Publiekszaken (KCC) zijn vertegenwoordigd, heeft vastgelegd wat ze met zaakgericht werken willen bereiken.

Volledig digitaal werken gemeente Sluis

De gemeente Sluis heeft nog geen ervaring met zaakgericht werken. De gemeente heeft wel de ambitie uitgesproken om volledig digitaal te willen werken.  Sluis wil ook de digitale dienstverlening verbeteren en uitbreiden. Quarant adviseert en begeleidt de gemeente om de gewenste resultaten te bereiken.

Adviseur zaaksysteem

Quarant is verantwoordelijk voor het opleveren van een advies over de inkoopstrategie. We zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van de wensen voor een zaaksysteem waarmee de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Sluis hun doelen gaan realiseren. Om tot een passend advies te komen, combineren we de kennis van de medewerkers bij de gemeenten met onze ervaringen en (technische) kennis van de markt van zaaksystemen en leveranciers.

Werkcultuur centraal

In ons advies houden we nadrukkelijk rekening met de kennis en vaardigheden van de medewerkers, organisatie en de gewenste werkcultuur bij de gemeenten. Door middel van interviews en workshops krijgen we een goed beeld van de huidige organisaties en hoe de gewenste organisaties eruit moeten gaan zien. Met deze resultaten en onze kennis van de markt komen we in een korte tijd tot een gedragen advies. Vervolgens begeleiden we de gemeenten bij het opstellen van het bestek en de selectieprocedure van de leverancier.

Vlotte start aanbesteding

Met onze werkwijze zijn we in staat om in een korte doorlooptijd een advies op maat te leveren dat op een breed draagvlak binnen de organisatie kan rekenen. En we leveren een bestek waarmee een aanbesteding gestart kan worden.