Digitaal routeboekje voor gemeente Doesburg

De gemeente Doesburg heeft in de afgelopen maanden een aantal plannen opgesteld om producten, diensten en applicaties te verbeteren. Maar hoe pak je de uitvoering ervan aan? Waar begin je? En heb je extra budget nodig om die verbeteringen door te voeren? Quarant stelde een digitaal routeboekje op voor de gemeente Doesburg.

Een digitaal routeboekje toont de weg

Een digitaal routeboekje is een roadmap waarin we handvatten opnemen om de volgorde van verbeterplannen te bepalen. Samen met de gemeente benoemen we de randvoorwaarden voor het digitaal werken en de e-dienstverlening. En kijken met welke inspanningen er snel zichtbare verbeteringen zijn te realiseren.

Op basis van interviews en workshops

Interviews en workshops die we met medewerkers en management houden, vormen de basis van een digitaal routeboekje. Dit leidt tot een aantal principes op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering en sturing, waaruit dan weer implicaties en acties volgen om zo’n principe waar te maken. Zo wordt de benodigde route zorgvuldig uitgestippeld.

Principes, implicaties en acties

Doesburg koos bijvoorbeeld als een principe dat de klant bepaalt op welke manier hij de gemeente wil benaderen. Een implicatie hiervan is dat bij de aanvraag en behandeling van producten kanaalsturing en multichanneling mogelijk moet zijn. We hebben die producten benoemd waarvoor die mogelijkheid er al is en acties geformuleerd voor die producten waarbij dit verbeterd moet worden.

Koppelingen met doelstellingen van de organisatie

Op basis van de methode principes, implicaties en acties hebben we in het digital routeboekje voor dienstverlening, bedrijfsvoering, samenwerking en sturing een opsomming gemaakt van acties voor de korte en lange termijn. Aan deze acties hebben we de organisatiedoelstellingen gekoppeld, zodat iedereen ook kan zien welke actie waaraan bijdraagt.