Uitstel invoering Omgevingswet lokt nog meer vertraging uit

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Een nieuwe invoeringsdatum is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal dit 2020 of 2021 zijn.

Uitstel invoering Omgevingswet

Minister Schultz van Haegen kondigde het nieuwe uitstel van de invoering van de Omgevingswet aan in een interview met Binnenlands Bestuur. Een reden van dit uitstel is de complexiteit van de ministeriële regelingen, de vier Aanvullingswetten en het DSO. Een andere reden is dat veel gemeenten aangeven te weinig tijd te hebben om de implementatie op tijd klaar te hebben.

Nog geen nieuwe datum bekend

Een nieuwe datum voor de invoering noemde de minister niet. Ze geeft aan dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Eerder was de invoering al een keer uitgesteld van 1 januari 2018 naar 1 juli 2019. Er wordt rekening gehouden met 2020 of 2021. Overigens blijft de voorlopige einddatum voor de transitie nog steeds 2029.

Meer tijd voor gemeenten: risico voor nog meer vertraging

Het feit dat veel gemeenten niet op tijd klaar zijn de Omgevingswet te kunnen uitvoeren, is voor een deel te verklaren doordat voor wezenlijke onderdelen als het DSO niet tijdig bekend is wat de gevolgen zijn. Tegelijkertijd zijn veel gemeenten ook te laat gestart of werken ze te weinig projectmatig. Daarnaast is het de vraag hoeveel prioriteit de invoering van de Omgevingswet bij de politiek heeft. Zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, loert het gevaar dat het uitstel opnieuw leidt tot nietsdoen. En dat kan dan weer tot uitstel leiden.

De basis voor klantgericht werken

In onze visie biedt de Omgevingswet gemeenten juist volop kansen serieus met klantgericht werken aan de slag te gaan. De wet biedt volop nieuwe mogelijkheden de fysieke leefomgeving lokaal in te richten, samen met alle betrokkenen. De wet biedt verder instrumenten die passen bij de eisen van deze tijd: samen werken met burgers en bedrijven en uitgaan van wat er kán. Daarom is ons advies: pak de implementatie van de Omgevingswet serieus en voortvarend op.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.