SOR: sta niet stil, zorg dat je je data op orde krijgt

Inmiddels is het alweer enige tijd geleden dat het conceptueel model en de architectuurbeschrijving voor de samenhangende objectenregistratie (SOR) zijn gepubliceerd. Hierna zijn er een consultatieronde en een high-5 sessie geweest. Sindsdien is het stil rondom de SOR. Dit betekent echter niet dat je niets mag of kunt doen. Sterker nog: de bal ligt volgens de VNG bij gemeenten. Je moet bijvoorbeeld zelf je data op orde krijgen, ongeacht hoe de SOR er precies uit komt te zien. Werk aan de winkel dus. We helpen je op weg.

Datum
8 december 2022
Auteur
Erik Lückers
Diensten
Data & datagedreven overheid
Leestijd
4 min

In stappen naar de SOR

De SOR heeft uiteindelijk als doel het efficiënter inwinnen en bijhouden van gegevens voor de geo-registraties. Daarnaast moet het gebruik van de gegevens eenvoudiger worden. Waarschijnlijk ken je het plaatje wel dat de VNG heeft gepubliceerd over het traject naar de SOR. De tijdslijn klopt inmiddels niet meer, maar de verschillende stappen erin moet je nog steeds nemen als je meer samenhang wilt aanbrengen in je geo-registraties.

SOR traject VNG

De bal ligt bij gemeenten

Na de laatste high-5 sessie heeft de VNG aangegeven dat de bal bij de gemeenten ligt. Je zult zelf je data op orde moeten krijgen. Dat begint met uitzoeken welke verschillen er zijn in je registraties en de beheerprocessen ervan. En wat de redenen zijn dat die verschillen bestaan. Daarna kun je kijken hoe je die verschillen kunt aanpakken en zo de beheerprocessen kunt optimaliseren en vereenvoudigen. En hoe je het gemakkelijker kunt maken om elkaars gegevens te gebruiken.

Actie 1: breng de registratie- en mutatieprocessen in kaart

Je wilt weten hoe de registratie- en mutatieprocessen voor de verschillende registraties eruitzien en wat de verschillen ertussen zijn. Ook wil je weten wat de gevolgen zijn van een wijziging binnen de ene registratie voor andere registraties. Wat betekent een wijziging in de WOZ bijvoorbeeld voor de BAG en andersom? Hoe meld je die wijzigingen aan elkaar? En hoe zorg je dat je het weet als je iets moet aanpassen.

Actie 2: stem de registraties en beheerprocessen beter op elkaar af

Voor de BOR (beheer openbare ruimte) is er bijvoorbeeld het standaard informatiemodel IMBOR. Daarmee kun je de BOR meer standaardiseren en beter afstemmen met het IMGeo, het informatiemodel van de BGT. Als je met deze afstemming aan de slag gaat, merk je echter al snel dat alleen modellen voor registraties en koppelvlakken ertussen niet zaligmakend zijn. Veel organisaties worstelen namelijk vooral met de vraag hoe je informatie die civiele projectleiders en de buitendienstmedewerkers hebben, beschikbaar maakt voor de gegevensbeheerders.

Actie 3: datasynchronisatie

Bepaal vervolgens welke gegevens je gaat uitwisselen en hoe je daarbij zorgt dat alles gelijk is. Tussen de BOR en BGT is al enige jaren een StUF-Geo berichtenverkeer mogelijk. Dat is handig uiteraard, maar je zult ook de beheerprocessen op elkaar moeten afstemmen. Zorg ook dat je objectdefinities gelijk zijn, zodat je binnen de verschillende registraties over de zelfde objecten praat. Verder zien we vaak dat elke discipline binnen het ruimtelijk beheer zijn eigen applicaties heeft. Die kun je allemaal via het berichtenverkeer aan de BGT knopen, maar dat is erg inefficiënt. Het is vaak slimmer om de verschillende beheerapplicaties gegevens met elkaar te laten uitwisselen en dan vanuit één plek de koppeling met de BGT te maken.

Actie 4: zet stappen naar eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik

Bij veel gemeenten wordt dezelfde informatie soms meerdere keren ingewonnen. Dat is niet erg efficiënt. Ga daarom binnen je organisatie op zoek naar die dubbelingen. En ga vervolgens met de beheerders van die registraties bij elkaar zitten om de verschillende beheerprocessen naast elkaar te leggen. Kijk waar je zonder al te grote wijzigingen in systemen of werkwijzen meer samenhang in de verzameling en beheer van de gegevens kunt aanbrengen. Deze stapjes naar ‘eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik’ kunnen samen voor een flinke efficiëntieslag zorgen. Ook zonder SOR.

Wacht niet langer, kom in actie

Er is dus geen enkele reden om te wachten op de VNG. Er zijn genoeg acties die je nu al kunt uitvoeren om het verzamelen, beheer en gebruik van je geo-data te verbeteren. Betrek zeker ook je collega’s bij het afstemmen van de processen en het maken van eenduidige data-definities. Zorg verder dat je objectenhandboeken up-to-date zijn. En maak duidelijke afspraken met je landmeters.

Heb je vragen over deze blog?

Of hulp nodig bij de geadviseerde acties? Neem dan contact op met Erik. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Erik Lückers
Ik help gemeenten hun data op orde te krijgen, registraties aan elkaar te koppelen en ‘éénmalig inwinnen – meervoudig gebruik’ voor processen rond de basis- en kernregistraties mogelijk te maken. Mijn kracht ligt daarbij in het verbinden van de ‘eilandjes’ binnen de organisatie.
Pagina delen: