Home / Werkprocessen stroomlijnen / De vier condities voor geslaagde verandertrajecten

De vier condities voor geslaagde verandertrajecten

De Omgevingswet, duurzaamheidsprojecten, de verdere implementatie van de AVG, implementatie van Office 365 en infrastructuur die naar de cloud gaat; het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele veranderingen waarmee gemeenten de komende jaren te maken krijgen. Daarmee wordt het ook steeds belangrijker dat uw organisatie de competenties bezit om een verandering goed in te voeren.  In een nieuwe serie blogs vertellen we u hoe u succesvol een veranderingstraject implementeert.

Veranderen is lastig

Dat succesvol veranderen lastig is, blijkt uit de praktijk. De Nationale Benchmark Organisatie Verandervermogen 2018 laat zien dat 70% van de veranderingen mislukt. Het ontbreekt vaak aan een breed draagvlak voor geplande veranderingen. En bij de uitvoering ervan wordt de inbreng van medewerkers te vaak niet serieus genomen. Uit een onderzoek van BDO blijkt bovendien dat veranderingen bij gemeenten vaak mislukken vanwege een gebrek aan goed leiderschap. Het gevolg van dit alles is veel verspilde tijd en geld, frustraties bij medewerkers en een toename van verandermoeheid binnen de organisatie.

Verandercompetenties gemeente vaak onvoldoende georganiseerd

Uit eigen gesprekken met gemeentelijke managers weten we dat iedereen verwacht dat de hoeveelheid veranderingen de komende jaren flink toeneemt. Tegelijkertijd erkennen ze dat binnen hun organisatie de condities om die veranderingen succesvol door te voeren vaak niet voldoende op orde zijn. Dit heeft een negatieve impact op het verandervermogen van de organisaties. Om gemeenten te helpen hun veranderkracht te verbeteren, schreven we een serie blogs over dit onderwerp. In deze eerste blog leest u welke vier condities uw organisatie op orde moet hebben om succesvol te kunnen veranderen.

Verandervermogen creëren: hoe doe je dat?

Gemeenten houden zich vaak vooral bezig met de inhoudelijke kant van een verandering. Ze besteden veel minder tijd aan de condities die ervoor moeten zorgen dat de verandering ook daadwerkelijk slaagt. Als Quarant hebben we de afgelopen jaren veel verandertrajecten bij lokale overheden uitgevoerd. Op basis van onze ervaring, en geïnspireerd door professor Homan, hanteren wij de volgende vier hoofdcondities die binnen een organisatie op orde moeten zijn om verandertrajecten te laten slagen:

  1. Continue omgevingsanalyse: Binnen de hele gemeentelijke organisatie is er een goed zicht op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Een kritische massa binnen de organisatie is zich bewust van die ontwikkelingen en staat ervoor open
  2. Verbindend leiderschap: Het bestuur en management zetten een heldere koers uit, waarbij ze alle inspanningen verbinden met de ambitie en doelstellingen van de organisatie. Zij weten tijdig voldoende verandercapaciteit te organiseren. En ze hebben een krachtig antwoord op eventuele belemmeringen.
  3. Een krachtige werkwijze die strategie verbindt met uitvoering: Veranderactiviteiten worden in een logische volgorde met elkaar verbonden. En binnen de gemeente zijn kennis, vaardigheden, methoden en technieken met betrekking tot het succesvol doorvoeren van veranderingen voldoende aanwezig.
  4. Toekomstgericht Human Resource Management: Een kwalitatieve en kwantitatieve goede bezetting, waarbij de juiste mensen op de juiste plekken zitten, is cruciaal om succesvol te veranderen. Naast inhoudelijke vakkennis en digitale vaardigheden is vooral samenwerken een vaardigheid die steeds belangrijker wordt om succesvol te zijn.

In de volgende blogs in deze serie nemen we deze vier condities verder onder de loep. We geven aan waarom ze zo belangrijk zijn en hoe u ervoor zorgt dat ze binnen uw organisatie op orde komen of blijven. De volgende keer blog 2: De omgeving beweegt en wij bewegen steeds sneller mee.

+++

De vier condities om succesvol een verandertraject te implementeren

Dit is de eerste blog in een serie over succesvol veranderen voor gemeenten. Deze serie bestaat uit vijf blogs:

  1. De vier condities voor geslaagde verandertrajecten
  2. De omgeving beweegt en wij bewegen steeds sneller mee.
  3. De moderne leider is de belangrijkste verbindende factor.
  4. Realisatie van doelen vraagt om meer veranderstructuur.
  5. Hoe veranderen we ‘oud’ gedrag onder ambtenaren?

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.

Herman Hogendoorn
Herman Hogendoorn
Als één van de partners van Quarant ben ik ook werkzaam als consultant. Medewerkers binnen de lokale overheid laten excelleren is de belangrijkste drijfveer in mijn werk. Hiervoor ontwerp en implementeer ik verbetertrajecten. En ik inspireer, leid, coach en train afdelingen, groepen en individuele medewerkers. Meer informatie? 06 224 659 28
Lees meer blogs

Aanbevolen berichten