Omgevingsdienst Achterhoek start “Slimmer Werken”-traject

Afgelopen 22 januari heeft het team van Quarant een workshop Slimmer Werken voor de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) uitgevoerd. We hebben zo’n zeventig medewerkers parallel van elkaar opgeleid als start voor de Slimmer Werken activiteiten.

Slimmer werken

De workshop draagt bij aan het spreken van dezelfde ‘Slimmer werken-taal’. En aan begrip en bereidheid van de medewerkers om mee te werken aan het slimmer inrichten van hun werkprocessen. De feedback van de medewerkers was zeer positief: “We hebben anders leren kijken naar ons eigen proces”.

Zonder omwegen

De activiteiten rond Slimmer werken zijn onderdeel van het project ODA Zonder Omwegen. Doel is te komen tot één manier om de aanvraag voor een product op het terrein van vergunningen, toezicht en handhaving te behandelen. Bij het ontwerp van de nieuwe processen moeten de kennis en kunde van medewerkers zo optimaal mogelijk worden gebruikt. Quarant begeleidt dit traject.

Zie ook onze andere blogs over omgevingsdiensten.