Gemeenten en de cloud: hoe eet je een olifant?

Steeds meer gemeenten oriënteren zich op de cloud. Ze hebben echter te maken met gevoelige data en applicaties, waarvoor specifieke eisen op het gebied van veiligheid, privacy en beschikbaarheid gelden. De vraag is dan ook hoe, en in welke mate, gemeenten de cloud op verantwoorde wijze kunnen gebruiken. Tijdens een MatrixMind Soundbite sessie voor gemeenten stond die vraag centraal.

Hybride cloudarchitectuur

Wim Hoekstra van Quarant was een van de sprekers die dag. Hij ging onder andere in op de vraag hoe u een veelomvattend traject als migratie naar de cloud wat concreter en hanteerbaarder maakt. Allereerst zullen weinig gemeenten al hun data en applicaties naar de cloud verhuizen. De praktijk zal vaak een hybride omgeving zijn van SaaS- (Software as a Service), Paas- (Platform as a Service), IaaS- (Infrastructure as a Service) en On-Premise- (lokaal of co-locatie) oplossingen.

Een cloudstrategie

In een cloudstrategie staat welke eisen een organisatie aan data en informatiesystemen stelt als het gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Als u die eisen afzet tegen de mogelijkheden van potentiële cloudoplossingen kunt u per proces, applicaties of databron bepalen welke vorm uw voorkeur heeft. Met zo’n klaarliggende strategie voorkomt u dat u door allerlei ad -hocbeslissingen bij aanbestedingen langzaam het overzicht verliest op uw infrastructuur, data en applicaties.

Duidelijke definities

Zorg in uw cloudstrategie voor duidelijke definities van de termen die u gebruikt. Spraakverwarring ligt altijd op de loer, zeker als het gaat om ICT. Met duidelijke definities van cloudservicemodellen en cloudimplementatiemodellen dwingt u op de eerste plaats uzelf tot een consistent verhaal. Daarnaast kan het geen kwaad bestuurders het verschil te leren tussen bijvoorbeeld ICT, automatisering, informatisering en digitalisering.

Exploitatie en formatie

De gang naar de cloud is niet alleen een technisch verhaal. Ook uw exploitatie zal veranderen. Minder investeringen, meer operationele kosten. Binnen I&A zal het operationeel systeembeheer minder worden. Daar komen regie-, security- en architectuurwerkzaamheden voor in de plaats. Ook de formatie die zich met data bezighoudt zal groeien, net als de formatie informatie-adviseurs. Een strategisch personeelsplan geeft inzicht in wat dit concreet betekent voor de bezetting van I&A voor de komende drie tot vijf jaar.

Hoe eet je een olifant?

Wim Hoekstra benadrukte tijdens de Soundbite sessie nog eens extra de noodzaak om vooral ook de niet-technische veranderingen in kaart te brengen als u meer in de cloud wilt gaan werken: “Veel organisaties willen graag een stap extra richting de cloud zetten, maar ze aarzelen omdat ze voelen dat dit andere veranderingen met zich meebrengt waar ze minder zicht op hebben. Als je wel weet om welke veranderingen het gaat, hoe die veranderingen eruitzien én welke stapjes je moet zetten om ze in goede banen te leiden, is de technische overgang niet zo’n grote opgave meer. Een olifant eet je ook in kleine stukjes.”

Andere sprekers tijdens de Soundbite sessie

Dit waren de andere sprekers tijdens de Soundbite sessie voor gemeenten:

  • Jan Meijsen, strategisch beleidsadviseur gemeente Molenwaard, vertelde over zijn cloudervaringen.
  • Almir Iriskic, oprichter van MatrixMind, behandelde de technische en strategische aandachtsgebieden bij een cloudgang.
  • Martin Vliem, National Security Officer van Microsoft Nederland, sprak over de noodzaak van een goede dreigings- en risicoanalyse voor privacy-compliance en informatiebeveiliging bij cloudoplossingen.

Meer informatie? Lees het verslag dat MatrixMind van deze Soundbite sessie maakte.

Meer weten?

Wilt u advies over een behapbare cloudstrategie voor lokale overheden? Neem dan zeker contact op met Wim Hoekstra: 06 212 606 38, wim.hoekstra@quarant.nl.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.