Digitaal Stelsel Omgevingswet uitgewerkt

De verwachting is dat in juli 2019 de Omgevingswet in werking treedt. Inmiddels is een wetsvoorstel bekend gemaakt waarbij onder andere het Digitaal Stelsel Omgevingswet is uitgewerkt.

Digitalisering noodzakelijk

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de plannen voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar worden afgestemd. Ook moeten burgers en bedrijven die een initiatief willen starten straks bij één loket alle informatie kunnen vinden en daar ook alles kunnen regelen. Digitalisering is noodzakelijk om deze en andere verbeterdoelen van de Omgevingswet te realiseren.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Welke informatie en mogelijkheden via het éne loket worden aangeboden staat omschreven in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In het wetsvoorstel dat de invoering van de Omgevingswet regelt en de toelichting daarbij, is het DSO uitgewerkt. Een aantal zaken valt daarbij op.

Wel opgenomen in het DSO

In het wetsvoorstel staat dat de volgende, al bestaande, gebruikerstoepassingen worden opgenomen in het DSO:

  • de geometrische verbeelding van omgevingsdocumenten (Ruimtelijkeplannen.nl),
  • het indienen van vergunningsaanvragen (Omgevingsloket online),
  • het doen van meldingen (Activiteitenbesluit internetmodule).

Voorlopig niet opgenomen in het DSO

Interessant om te weten is dat een aantal functies voorlopig niet wordt opgenomen in het DSO:

  • oriëntatie op de huidige kwaliteit van de eigen leefomgeving
  • onderzoek of een initiatief kansrijk is
  • samenwerking bij het opstellen van besluiten

Voor deze functies is het nog niet zeker of ze later wel in het DSO komen. Het kan ook zijn dat ze aan de markt worden overgelaten.

DSO en doelstellingen Omgevingswet

We vinden dit een opmerkelijk punt gelet op de doelstellingen en uitgangspunten van de Omgevingswet. Denk aan het belang dat wordt gehecht aan participatie “aan de voorkant bij beleidsontwikkeling” en samenwerking. Volgens ons hoort het DSO dit te  faciliteren en niet als een optie voor de lange termijn weg te zetten.

Reageren kon tot 3 februari 2017

Op de site internetconsultatie.nl/invoering_omgevingswet  kon u uw reactie over de invoering van de Omgevingswet doorgeven. Op die pagina kunt u ook nog eens nalezen wat het doel van de wet is. Daarnaast u vindt er een concept van de regeling, de verwachte effecten en een overzicht van de doelgroepen die erdoor geraakt worden.

Quarant helpt met de implementatie van de Omgevingswet

Quarant helpt gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, onder andere met een digitaal spoorboekje. Meer weten? Of heeft u vragen over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Adrie van Bohemen : 06 53 37 14 87 of adrie.van.bohemen@quarant.nl.