Blijf investeren in medewerkers en organisatie!

Op de werkvloer hoor je momenteel wel eens uitspraken als ‘dat project stellen we uit tot na de coronacrisis’ of ‘voor nu even geen opleiding, dat komt later wel weer’. Hierdoor staan er werkzaamheden stil en is er geen ruimte voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Dat is onnodig. In deze blog lees je waarom het juist nu van belang is om projecten en opleidingen te blijven continueren. En we geven tips om te zorgen dat het werk voor medewerkers interessant blijft.

Datum
2 december 2020
Auteur
Job Coenen
Diensten
Implementatie & adoptie
Leestijd
4 min

Drukker of rustiger door corona

Door corona hebben sommige teams en afdelingen het drukker gekregen, andere hebben het juist rustiger. In dat laatste geval kan het voorkomen dat medewerkers al voor de lunch hun werkzaamheden voor die dag hebben afgerond. Voor sommigen is dit prettig, omdat ze hierdoor bijvoorbeeld hun werk beter met de zorg voor kinderen kunnen combineren. Voor anderen is het juist vervelend. Je wilt aan de slag, iets nieuws oppakken, maar er is op dit moment niets voor handen.

Waardering, interessante projecten en opleidingen

Een te lege agenda zorgt ervoor dat de motivatie van medewerkers wegzakt. Daarom is het belangrijk te blijven investeren in je medewerkers. Dit begint met regelmatig expliciet je waardering te laten blijken. Dit is extra belangrijk als er veel thuisgewerkt wordt. Laat verder interessante projecten toch zoveel mogelijk doorgaan. Of laat medewerkers die tijd over hebben een opleiding volgen. Juist nu er tijd voor is. Nieuwe kennis en vaardigheden motiveren. En zodra het werk weer aantrekt, kan de medewerker met alle nieuwe kennis aan de slag.

Uitstel leidt vaak tot afstel

Een andere reden om projecten en opleidingen toch door te laten gaan, is dat je daarmee voorkomt dat uitstel leidt tot afstel. Bijvoorbeeld omdat straks de omstandigheden zijn veranderd. Of omdat een medewerker het dan ineens veel te druk heeft. Of omdat er geen budget meer is. Het is zonde om de extra tijd die medewerkers nu eventueel hebben weg te laten vloeien, terwijl op een later moment het risico bestaat dat een project niet meer uitgevoerd wordt of er geen tijd meer is voor een opleiding.

Risico´s als je niet in medewerkers investeert

Daarnaast brengt het uitstellen van investeringen in je organisatie of in medewerkers een aantal risico´s met zich mee. Je gaat achterlopen in je dienstverlening als je verbeterprojecten stopzet. En als medewerkers gedemotiveerd vertrekken, verdwijnt er veel kennis uit je organisatie. Uiteraard weet je ook niet zeker dat medewerkers blijven als je investeert in opleidingen. Daar staat echter de volgende, bekende vraag tegenover: ‘Wat als je niet in medewerkers investeert en ze blijven bij je organisatie?’

Tips om het werk voor medewerkers interessant te houden

Hoe houd je in de gaten of medewerkers voldoende te doen hebben? En welke acties kun je ondernemen als dit niet het geval is? Hieronder enkele tips:

 1. Bespreek met medewerkers de besteding van hun tijd
  Dit hoeft niet op een controlerende manier, maar ga een open gesprek aan. Bekijk of een medewerker tijd over heeft in de week. Beoordeel vervolgens op welke manier dit opgevuld kan worden. Kijk waar de behoeften van de medewerker en de organisatie samenkomen.
 2. Blijf de reguliere gesprekken voeren
  Schaf functionerings- en beoordelingsgesprekken niet af. Medewerkers hebben nog steeds behoefte aan inzicht over hun functioneren en willen hierover meestal graag in gesprek. Bespreek ook de ontwikkelingen in arbeidsvoorwaarden en dergelijke. Dit hoeft door thuiswerken niet stil komen te liggen.
 3. Stel zo min mogelijk uit
  Probeer een manier te vinden om projecten zo te organiseren dat ze ook via thuiswerken kunnen doorgaan. Hiermee verminder je het risico dat je straks, als alles wat meer normaal wordt, moet constateren dat je wat betreft de dienstverlening of bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet flink achterloopt bij je ambities.
 4. Laat je waardering merken aan medewerkers
  Allerlei natuurlijke kleine feedbackmomentjes zijn verdwenen nu we thuiswerken. Geen praatje meer bij de koffieautomaat. Niet meer even drie zinnen van dank bij het passeren in de gang. Medewerkers gaan dat op den duur missen. December is een goede maand om met een of meerdere kleine presentjes en persoonlijke boodschap je waardering duidelijk kenbaar te maken.
 5. Kijk buiten je eigen afdeling
  Heeft een medewerker tijd over, maar zijn er geen geschikte opleidingen of projecten? Kijk dan eens buiten je eigen team, afdeling of zelfs organisatie of iemand ergens kan meehelpen. Er zijn namelijk genoeg plekken waar ze het door corona extra druk hebben. Ook zo’n uitstapje levert nieuwe ervaringen, kennis en vaardigheden op. En het is vaak erg verfrissend.

Meer weten?

Stel je vraag over het investeren in medewerkers aan Job. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Job Coenen
Als Consultant help ik overheden met verander- en procesmanagement. Daar ligt mijn kracht en passie. Ik stel overheidsprofessionals in staat hun werk optimaal te kunnen doen. Dit doe ik door de juiste vragen te stellen, hen een ander perspectief te bieden en medewerkers open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen.
Pagina delen: