Zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie – deel 7

Deze keer de laatste blog uit onze serie zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie: start vandaag! Hiermee heeft u een flink aantal handvatten gekregen om binnen uw organisatie datagedreven sturing op te pakken. Bent u al onderweg naar een datagedreven organisatie?

Bouwsteen 7: start vandaag!

De verandering naar een datagedreven organisatie is geen eenvoudige opgave. U bent al erg druk met de huidige eisen van medewerkers, burgers en bedrijven. Het nadenken over de toekomstige eisen schiet er vaak bij in. Daarnaast is veel van de benodigde verandercapaciteit in de voorbije crisisjaren wegbezuinigd. Maar wilt u ook in de toekomst de grote maatschappelijke opgaven aankunnen, de kosten acceptabel houden en de prestaties van uw organisatie verhogen? Dan ontkomt u niet aan datagedreven sturing.

Organiseer bewustwordingssessies

Start daarom vandaag nog het gesprek met bestuurders, managers en medewerkers over het belang van een datagedreven organisatie. Vraag aandacht voor het erfgoed van de klassieke overheidsbureaucratie in de vorm van overbodige regels, stroperig beleid en oude vormen van sturing. Schets de mogelijkheden van (big) data en informatietechnologie. Maak duidelijk dat u de toekomst niet precies hoeft te voorspellen om u er toch op te kunnen voorbereiden.

Neem onze lessen ter harte

Met de zeven bouwstenen uit deze serie zet u flinke stappen richting een datagedreven organisatie:

 1. Spreek af dat u vanaf vandaag alleen nog maar besluiten neemt die u (enigszins) kunt onderbouwen met data en modellen die aantonen dat uw besluit het juiste besluit is.
 2. Werf data-expertise, maar niet te snel. Denk na over een goede samenstelling van het datateam. Zorg voor een goede mix van interne en externe expertise.
 3. Adopteer de mogelijkheden van de cloud om uw data-architectuur in te richten.
 4. Kies voor een Agile-aanpak. Fail fast, fail cheap is het motto.
 5. Bied het team ruimte en stel vooraf geen harde (op businesscases gebaseerde) taken. Durf te vertrouwen op de deskundigheid van de teamleden.
 6. Organiseer bestuurlijk commitment met een uitgesproken visie op smart government en een smart city.
 7. Creëer een startbudget en start vandaag.

Quarant helpt

Heeft u vragen over een van de zeven bouwstenen? Wilt u meer weten over het belang van een datagedreven organisatie? Heeft u inspiratie voor de bewustwordingssessies of ondersteuning bij een van de andere bouwstenen nodig? Neem dan contact op met Wim Hoekstra: wim.hoekstra@quarant.nl. 06 212 606 38.

+++

Zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie

Dit is de zevende blog in een serie over zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie. Deze zeven bouwstenen zijn:

 1. Werk aan een data-cultuur
 2. Werf data-expertise
 3. Creëer een data-architectuur
 4. Kies voor een Agile-aanpak
 5. Bied ruimte voor experimenten
 6. Creëer bestuurlijk draagvlak
 7. Start vandaag!

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.