Zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie – deel 6

In de blog Bied ruimte voor experimenten, de vijfde uit de serie over de zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie, las u enkele do’s and dont’s voor de opdracht aan het datateam. In deze blog leest u over de zesde bouwsteen: creëer bestuurlijk draagvlak.

Bouwsteen 6: creëer bestuurlijk draagvlak

Grote maatschappelijke opgaven bepalen steeds meer de agenda’s van landelijke en lokale bestuurders. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van verduurzaming en het beheersen van kosten in het sociaal domein. Weer een efficiencyslag zal niet voldoende opleveren om deze opgaven succesvol af te ronden. Bij nagenoeg alle overheden is al fors bezuinigd op beleid- en staffuncties, management en ondersteuning. Steeds meer bestuurders en managers realiseren zich dan ook dat de uitdagingen voor de komende jaren vragen om een fundamentele herbezinning op de bestaande organisatie en werkwijze.

Van efficiënte gemeente naar Smart Government

Verder zien we dat de komende jaren de hoeveelheid beschikbare informatie bij gemeenten enorm zal toenemen. Door snel op nieuwe informatie te reageren, kunnen lokale overheden veel meer toegevoegde waarde creëren dan door weer een efficiencyslag uit te voeren. Zeker als het lukt om daarbij het talent van publieksprofessionals beter te gebruiken. En om ook de kennis van ketenpartners en burgers vaker te gebruiken. Dit alles vraagt om een slimme inzet van informatietechnologie en data. Het is een transitie van een efficiënte gemeente naar slim lokaal bestuur.

Creëer ruimte voor de publieksprofessional en de burger

Goed gebruik van informatietechnologie biedt zowel professionals als inwoners het gereedschap om zelfstandiger en sneller betere beslissingen te nemen. Wellicht maakt het een deel van de interne regels overbodig die hen nu beperken in hun professionele ruimte. Tegelijkertijd vragen data-gestuurde processen ook nieuwe verantwoordelijkheden en noodzakelijke afspraken. Denk onder andere aan afspraken over kwaliteit, technische comptabiliteit, privacy en koppelbaarheid van systemen en databronnen.

Smart city

Een belangrijke bron van veel nieuwe informatie is de ontwikkeling van uw openbare ruimte naar een smart city. Door een aansprekende visie op zo’n smart city te ontwikkelen, legt u dan ook een goede basis voor Smart Government. Tenslotte heeft een smart city een koppeling met een gezonde, vitale, veilige en schone gemeente. Bestuurlijke doelen pur sang. Uw visie moet verder verbindende kracht bezitten. Zodat u bedrijven, burgers en medewerkers inspireert hieraan mee te doen.

Draagvlak binnen en buiten de gemeente

Organiseer ook bestuurlijk commitment voor uw visie op een smart city. Het college moet gezamenlijk als ambassadeur van deze visie optreden. Laat iedere wethouder binnen de portefeuille deze visie verbinden met de eigen strategische thema’s. Communiceer intensief over deze visie, zowel binnen de gemeente als naar buiten. Het is goed als één persoon er namens het college het boegbeeld van wordt. Hij of zij wordt de aanjager die ook bij het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke groeperingen draagvlak en passende initiatieven creëert.

Volgende keer de laatste bouwsteen voor een datagedreven organisatie: ‘Start vandaag!’

+++

Zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie

Dit is de zesde blog in een serie over zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie. Deze zeven bouwstenen zijn:

  1. Werk aan een data-cultuur;
  2. Werf data-expertise;
  3. Creëer een data-architectuur;
  4. Kies voor een Agile-aanpak;
  5. Bied ruimte voor experimenten;
  6. Creëer bestuurlijk draagvlak;
  7. Start vandaag!

 

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.