Waarom is mijn computer zo traaaaaaaaag?

U klikt op een knop in een applicatie. En dan … niets. Wachten. Wachten. Nog meer wachten. Pas na een tijdje ziet u het gewenste resultaat van uw muisklik. Dit soort trage reacties van applicaties zorgen voor veel ergernis, leiden af en verminderen daarmee de efficiency. Ons advies: neem performance serieus!

Verloren tijd

‘Het systeem is nou eenmaal zo traag.’ Dit horen we vaak. Alsof performance iets is waarop we geen invloed hebben en dat we maar moeten nemen zoals het is. Een traag systeem is echter niet alleen erg vervelend, het vergroot ook de kans dat mensen afgeleid raken van hun werk. Zeker als ze op andere digitale apparaten (bijvoorbeeld hun smartphone of tablet) gewend zijn aan snellere responstijden. Het gevolg is nog meer verloren tijd. Daarnaast zal de weerstand tegen een nieuwe applicatie hoger zijn als die traag is. Om al deze redenen is het verstandig de performance van applicaties wel serieus te nemen.

Applicatie onderdeel van de keten

Momenteel helpen we een gemeentelijke samenwerkingsorganisatie onder andere met de invoering van een nieuw zaaksysteem en slimmer scannen. Deze gemeente neemt performance zeer serieus. De invoering van een vorig zaaksysteem is mede gestrand door een slechte gebruikerservaring. Overigens is de performance niet alleen afhankelijk van het zaaksysteem zelf. Voor een prettige gebruikerservaring moet de hele keten, inclusief de koppelingen met scanoplossingen en de backofficeapplicatie, met voldoende snelheid functioneren.

Meet respons op gebruikersacties

Om concreter over de performance van die hele keten te kunnen spreken, heeft men een meetsysteem aangeschaft. Daarvoor zijn gebruikersacties gedefinieerd waarvan men de responstijd wil weten. Denk daarbij aan het opvragen van een dossier of het openen van een document in een dossier. Deze gebruikersacties worden gesimuleerd en het systeem meet de tijd tussen de verschillende acties en de responstijden van de verschillende applicaties in de keten.

Groen, oranje of rood

De simulaties worden dag en nacht vanuit drie verschillende plekken uitgevoerd. De eerste plek is binnen de organisatie en het netwerk, de tweede plek is vanuit ICT (een ander gebouw maar binnen het netwerk) en de derde plek is buiten de organisatie en buiten het netwerk. Tot slot zijn er ook afspraken gemaakt over de responstijden die acceptabel zijn, welke tijden een waarschuwing verdienen en wanneer de performance echt te traag is. De meetgegevens worden getoond op een dashboard met meters die groen, oranje of rood kleuren.

Samenwerken noodzakelijk

De responstijd van een applicatie is vaak afhankelijk van een keten aan componenten die elkaar sterk beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk dat leverancier(s), functioneel beheerders en afdeling ICT samen onderzoeken wat de oorzaken van een eventueel slechte performance zijn. Dat lukt alleen als alle partijen daarvoor voldoende capaciteit beschikbaar stellen. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren en testen van aanpassingen. Bij het voorbeeld in dit artikel van de implementatie van een nieuw zaaksysteem faciliteert Quarant de gesprekken tussen de leveranciers en de intern betrokkenen.

Blijf meten!

De IT-omgeving binnen een gemeente verandert continu. Nieuwe infrastructuur, nieuwe apparaten, nieuwe applicaties, nieuwe mogelijkheden bij bestaande applicaties; ze kunnen allemaal invloed hebben op de performance. Door te blijven meten hoeveel tijd bepaalde gebruikersacties kosten, houdt u goed zicht op de performance van uw systemen. Daarmee doet u uw medewerkers een groot plezier en u vergroot de efficiency van uw organisatie.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.