Waarom blijven hangen bij de koffieautomaat belangrijk is

Heeft werken op afstand invloed op de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie? Dit onderzocht Job Coenen, consultant bij Quarant. In deze blog vertelt hij over het belang van sociale verbinding voor je werk. En hij geeft tips aan managers over de omgang met hun team nu steeds meer mensen thuiswerken.

Masterscriptie werken op afstand

Job: “Het vele thuiswerken de laatste maanden doet mij terugdenken aan mijn masterscriptie. Deels omdat ik toen ook maandenlang alleen op mijn kamer zat te werken, maar vooral vanwege het onderwerp. Ik onderzocht in hoeverre werken op afstand invloed heeft op de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Een vraag die relevanter is dan ooit nu veel organisaties het thuiswerken ook na corona lijken te omarmen.”

Verbinding met de organisatie

“Het proces van verbinden met de organisatie door medewerkers wordt ook wel socialisatie genoemd. Socialisatie houdt in dat een medewerker het gewenste gedrag en de normen en waarden van de organisatie leert kennen. Om zo op een goede manier deel te kunnen nemen aan die organisatie. Waarom is dit nou zo belangrijk? Onderzoek toont aan dat een zwakke socialisatie leidt tot minder commitment aan het werk en zelfs een verhoogde kans op medewerkers die ontslag willen nemen (Louis, 1980, pp. 229-230). Dat is iets dat je als werkgever niet wilt.”

Belang van informeel contact

“Het zal je niet verbazen dat het proces van socialisatie het beste gedijt in een sociale context (Korte, 2009). Waar communicatie direct is en face-to-face. Een context waar collega’s en managers regelmatig interactie hebben en met name de mogelijkheid om het gedrag van anderen te observeren. En waar ze zichzelf kunnen vergelijken met anderen en de normen en waarden binnen de organisatieomgeving. Interne communicatie speelt hierbij een grote rol. Als er veel en informeel contact is binnen teams, is de kans groter dat er dezelfde perceptie is van de identiteit van de organisatie (Harris & De Chernatony, 2001)”.

Ontbreken informeel contact

“Het ontbreken van direct en informeel contact met collega’s heeft dus een keerzijde. Zeker voor nieuwe medewerkers die de organisatie nog niet zo goed kennen. Als nieuwe medewerker is het nodig dat je voorbeeldgedrag ziet van collega’s, maar vooral van managers. Hoe gedragen zij zich in de organisatie? Wat is de manier van doen? Het is niet zo dat je als nieuwe medewerker alles moet kopiëren. Maar belangrijke informatie over de normen en waarden van de organisatie pik je op door het letterlijk zien van ander gedrag.”

Teams als vervanger voor de koffieautomaat

“Een kanttekening hierbij is dat veel van deze onderzoeken stammen uit een tijd dat de online communicatie nog niet zo ontwikkeld was als nu. Het is dus de vraag in hoeverre een Teams-meeting het praatje bij de koffieautomaat kan vervangen. De medewerkers die ik heb gesproken in mijn eigen onderzoek gaven aan genoeg contact te hebben met collega’s, maar zij misten wel die informele gesprekjes. En juist die zijn, zoals je net hebt kunnen lezen, zo belangrijk voor de verbinding met de organisatie.”

Creëer ruimte voor echt contact

“Mijn tip aan managers is dan ook ervoor te zorgen dat je minimaal één, het liefst twee dagen hebt waarbij directe collega’s wel samen op de werkvloer zijn. Hou dus in de gaten dat niet iedereen op andere dagen thuiswerkt. Stop bovendien de tijd op kantoor niet vol met overleggen. Maar maak bewust ruimte voor informeel contact. Zorg dat het kantoor een ontmoetingsplek is waar medewerkers ook komen voor de sociale context. Iedereen geeft aan thuis effectiever te kunnen werken. Dat betekent dat je op kantoor best een kwartiertje extra bij de koffieautomaat kunt blijven hangen.”

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.