VNG kadernota 2019: ontwikkelingen informatiemanagement

Eind juni hebben de leden van de VNG de kadernota 2019 aangenomen. Deze kadernota geeft richting aan de werkzaamheden van de VNG de komende periode. We keken voor u wat er in deze nota staat over informatiemanagement.

Samen Organiseren

Samen Organiseren is een beweging waarbij gemeenten elkaar versterken en van elkaar leren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van dezelfde collectieve voorzieningen en infrastructuur. Of door samen standaarden te ontwikkelen en digitale voorzieningen en werkprocessen op elkaar te laten aansluiten. Daarmee is Samen Organiseren ook een belangrijke ontwikkeling voor informatiemanagement bij gemeenten. Het uiteindelijke doel is een dienstverlening naar burgers en bedrijven die meer op maat is.

VNG ondersteunt Samen Organiseren

Dat VNG Samen Organiseren volop steunt, blijkt uit dit citaat uit de kadernota:

“Gemeenten bundelen krachten om lokaal het verschil te kunnen maken. Sommige vraagstukken zijn eenvoudigweg te complex om lokaal goed te kunnen oplossen; op andere vraagstukken is voordeel te behalen door het met elkaar te organiseren. Gemeenten brengen daarvoor middelen bijeen in het fonds GGU. Samen Organiseren als beweging borgt daarbij de directe gemeentelijke betrokkenheid en eigenaarschap, met de VNG in een faciliterende rol.”

Gemeenten moeten wel meedoen

Samen Organiseren werkt uiteraard alleen als gemeenten eraan mee kunnen en willen doen. Gezamenlijke aanbestedingen (denk aan Gemeentelijke Telecommunicatie) is een voorbeeld waarin dit in de praktijk goed werkt. Gemeenten halen daar veel voordeel uit. Maar er zijn ook initiatieven waarbij het lastiger is voor gemeenten de baten te verzilveren. De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) bijvoorbeeld.

Flexibiliteit steeds belangrijker

Wij vinden de GGI een belangrijke ontwikkeling omdat het gemeenten flexibeler maakt. Dat wordt steeds waardevoller in een tijd waarin veranderingen elkaar in een steeds rapper tempo opvolgen. Maar helaas is het vanwege huidige contracten voor gemeenten niet altijd mogelijk direct aan te sluiten bij de GGI. Geldt dit ook voor uw organisatie? Zorg er dan in ieder geval voor dat u goed op de hoogte blijft van de (on)mogelijkheden van GGI. Zodat u bij afloop van een contract weet of u hierbij kunt en wilt aansluiten. En denk goed na over de looptijd van nieuwe contracten. Een kortere looptijd en dus meer flexibiliteit worden steeds meer waard.

Overige trends in informatiemanagement

De kadernota beschrijft verder de volgende trends in informatiemanagement

 1. Data ter onderbouwing van uw beleid
  Ga niet langer af op uw onderbuikgevoel, maar baseer uw beleid op cijfers en feiten. Lees meer hierover in onze blog De volgende stap in datagedreven werken voor gemeenten.
 2. Samen werken en innoveren
  De digitalisering van de dienstverlening maakt het makkelijker om dingen samen met partners, leveranciers, burgers en bedrijven te doen. Er zijn immers geen fysieke beperkingen meer om eenvoudig kennis, processen en data uit te wisselen. De gemeente groeit van een ketenorganisatie naar een netwerkorganisatie.
 3. Kunde en kennis nodig om data te duiden
  Data en berichtgeving moet je goed kunnen duiden en in de goede context kunnen plaatsen om juiste en integere beslissingen te nemen. Denk hierbij aan het filteren van nepnieuws, maar ook aan het op een juiste manier verzamelen en gebruiken van data (zijn de condities wel goed? Meet ik wel de goede dingen?). Dit vraagt niet alleen om kennis en kunde van techniek en statistiek, maar ook van ontwikkelingen in de eigen gemeente.

Morele dilemma’s

In de kadernota van de VNG is ook aandacht voor de morele dilemma’s die ontstaan door alle nieuwe technische mogelijkheden. Is alles wat kan wenselijk? Waarschijnlijk niet. Maar de technische ontwikkelingen gaan snel. U zult hierover dus continu moeten blijven nadenken. Bovendien liggen veel innovaties nog op onontgonnen terrein. Ze zijn, zoals in de kadernota treffend staat, “…het begin van bewustwording over nieuwe manieren van samenleving en waarborgen die opnieuw bevestigd of uitgevonden moeten worden.”

In de praktijk

Als Quarant verbinden we al meer dan vijftien jaar mens en informatie bij lokale overheden. Dit doen we door processen te stroomlijnen, informatie te ontsluiten en een cultuur te creëren die gericht is op samenwerken. We kunnen ons zeker vinden in de trends die genoemd worden in de kadernota. Onze adviezen:

 • Sluit waar mogelijk aan bij de landelijke initiatieven van Samen Organiseren.
 • Blijf vernieuwen en pionieren (waar het kan samen met partners/klanten). Reserveer hiervoor tijd en geld.
 • Investeer in kennis en kunde van medewerkers.

Wilt u weten hoe we u daarbij kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met Klaas Bolte.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.