Quarant begeleidt start Scrumteam ODRA

Quarant begeleidt de start van het Scrumteam bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Het doel is dit team in negen weken te leren succesvol verbeteringen door te voeren in de processen en informatievoorzieningen.

Informatievoorzieningen blijvend ontwikkelen

De medewerkers van ODRA werken continu aan het verbeteren van hun processen, zodat ze blijven aansluiten bij de wensen van klanten en medewerkers. Daar hoort bij dat ook de informatievoorzieningen in ontwikkeling blijven, zodat ze dit continu verbeteren van processen ondersteunen en niet belemmeren.

Sprinten met Scrum

Om de processen en informatievoorzieningen te blijven verbeteren, gaat ODRA de methode Scrum gebruiken. Met Scrum leveren multidisciplinaire teams in korte sprints, met een vaste looptijd, verbeterproducten op. Voorbeelden van mogelijke verbeterproducten zijn verbeterde werkafspraken rond de collegiale toets, het toewijzen van een behandelaar, het vastleggen van vergunningsvrije aanvragen, etc. Na afloop van een sprint worden de opgeleverde producten gepresenteerd en in gebruik genomen.

Snel feedback en flexibele verbeterkracht

ODRA heeft een lijst met verbeterwensen van medewerkers verzameld. Een Scrumteam met zes mensen uit de organisatie gaat twee dagdelen in de week aan de slag om de verbeterpunten op te pakken. Een Scrumsprint bij ODRA duurt drie weken. Na die drie weken zien de medewerkers dus al resultaten. Hun feedback gebruikt het team als input voor het vervolg. Bovendien kan ODRA op deze manier de vrijgemaakte mankracht telkens flexibel inzetten op die verbeterwensen die op dat moment de meeste prioriteit hebben.

Quarant begeleidt ODRA

Quarant begeleidt het Scrumteam tijdens de eerste drie sprints. Daarin zullen de eerste verbeterproducten voor proces- en informatiemanagement opgeleverd worden. Verder zorgen we ervoor dat het team na deze drie sprints zonder begeleiding verder kan. Hiervoor coachen we de Scrummaster van ODRA volgens het principe: voordoen-meedoen-zelfdoen.