Professionalisering Beheer Openbare Ruimte ROVA

Vanaf 2011 voert ROVA de taken op het gebied van het Beheer Openbare Ruimte (BOR) voor de gemeente Winterswijk uit. In de zomer van 2012 is daar ook de gemeente Zwolle bijgekomen.

Beheren van de openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte is voor ROVA een nieuw domein. Een domein dat de komende jaren naar verwachting een sterke groei gaat doormaken. Veel van de gemeenten die voor afvalverwerking al klant zijn bij ROVA zijn ook geïnteresseerd in de ROVA-diensten voor het beheren van de Openbare Ruimte. Een belangrijke succesfactor voor effectuering van deze interesse is dat ROVA de BOR-operatie over alle assen incl. automatisering en informatisering in control heeft. Een volwassen ICT-ondersteuning is hierbij onontbeerlijk. Een reden voor ROVA om in de markt op zoek te gaan naar een passende oplossing die ROVA gaat ondersteunen in het beheer en uitvoering van openbare ruimte werkzaamheden.

Ondersteuning door Quarant

In de afgelopen maanden is door een werkgroep, met ondersteuning van Quarant, hard gewerkt aan de pakketselectie voor de BOR software voor ROVA. Het project is gestart met het schrijven van een visienota. Hierin staat te lezen hoe ROVA haar BOR-activiteiten wil gaan organiseren. Hierna zijn diverse leveranciers uitgenodigd om aan te geven in welke mate zij met hun producten deze visie kunnen ondersteunen. Tevens zijn alle wensen en eisen meer in detail uitgewerkt. Deze fase heeft geleid tot een voorlopige keuze voor InfoGroen met het pakket GroenVision.

Haalbaarheidsstudie

Inmiddels is met InfoGroen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de implementatie te toetsen. De conclusie daarvan is dat ROVA het volste vertrouwen heeft dat InfoGroen met haar pakket GroenVision een volwaardige oplossing biedt en een partner is om haar BOR activiteiten met succes verder te kunnen structureren en te optimaliseren. Met hulp van Quarant wordt momenteel de implementatie voorbereid. Een kernaspect daarbij is: gericht aandacht voor de medewerkers die de veranderende werkwijze moeten accepteren en adopteren.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Herman Hogendoorn 06 22465928 of via info@quarant.nl