Proceseigenaarschap Gegevens en DI in Hoorn

Quarant is gevraagd om kwartiermaker te worden voor de rol van proceseigenaar Gegevens en DI bij de gemeente Hoorn. Het is een nieuwe rol binnen die organisatie. We werken de rol uit en zorgen voor de beschrijving ervan met een functieprofiel. En we maken een uitvoeringsplan om de processen en informatiestromen te verbeteren.

Nieuwe inrichting organisatie gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft begin 2016 de organisatie anders ingericht. De managementlaag bestaande uit afdelingshoofden en coördinatoren is verdwenen. Daarvoor is een strategisch team van vier personen in de plaats gekomen dat samen met de gemeentesecretaris de organisatie aanstuurt. Dit strategisch team pakt, samen met de bewoners, de ontwikkelingen in de stad volgens thematische lijnen op. Binnen de vakafdelingen sturen bureauhoofden de medewerkers rechtstreeks aan als het gaat om personele aspecten. De aansturing op de vakinhoudelijke kant ligt bij de proceseigenaren.

Quarant wordt proceseigenaar Gegevens en DI

Het bureau Informatievoorziening bestaat onder andere uit Automatisering, Informatiemanagement, Gegevensbeheer, Geo-informatie en DI-taken. Hiervoor zijn twee proceseigenaren nodig. Aan Quarant is gevraagd proceseigenaar te worden voor de processen van de teams Gegevensbeheer, Geo-informatie en de teams Registratie en Digitale Duurzaamheid bij DI. Adrie van Bohemen – partner van Quarant – voert de opdracht uit.

Nieuwe rol en verbetering processen

Proceseigenaar is binnen de gemeente Hoorn een nieuwe rol, waarvan nog niet helder is wat de omvang en impact is. Adrie zorgt ervoor dat aan het einde van onze opdracht er een functieprofiel is met een omschrijving van de aard en taken van de proceseigenaar. Verder zorgt Adrie voor een uitvoeringsplan om de processen en informatiestromen te verbeteren. Dit om de medewerkers beter te ondersteunen in de uitvoering van hun taken.

De eerste stappen

Inmiddels is Adrie gestart met een inventarisatie van de processen, taken en rollen zoals deze bedacht waren. Hij heeft dit vergeleken met de daadwerkelijke uitvoering in de praktijk. Verder lopen er al een aantal projecten om processen en informatiestromen te verbeteren. Dit laatste gebeurt door koppelingen tussen systemen te leggen. Adrie heeft zijn bevindingen doorgesproken met de medewerkers en ICT-architecten van de gemeente. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak voor alle gewenste procesverbeteringen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de rol van proceseigenaar of het verbeteren van processen en informatiestromen? Neem dan contact op met Adrie van Bohemen, adrie.van.bohemen@quarant.nl of 06 533 714 87.