Meten is weten. Weten is verbeteren

Bij de samenwerkingsorganisatie WIL-Lekstroom (Werk en Inkomen Lekstroom) is het afgelopen jaar gewerkt met performancemetingen van een aantal belangrijke applicaties, zoals de Suite4Sociaal domein (deel werk en inkomen), OneGov als zaaksysteem en Citrix als computerclient. De metingen hebben veel heel belangrijke verbeteringen opgeleverd in de totale performance van deze softwareproducten.

Succesverhaal performancemetingen

Het traject is vormgegeven vanuit een team van de informatiemanager van de WIL, de functioneel beheerders, de ICT beheerders en de consultant van de leverancier van de performancesoftware (The Backbone). De projectleiding lag in handen van Quarant en is bij de interne implementatie overgedragen aan de informatiemanager. Daarnaast zijn de leveranciers van de applicaties erbij betrokken.

“Ik heb ervoor gezorgd dat de keten van leveranciers met elkaar aan tafel kwam te zitten. Dat was essentieel voor het vinden van de performanceverbeteringen binnen dit project.”
Pieter-Bas Wijne, informatiemanager WIL-Lekstroom

Gebruikersgemak en efficiency

Voor eindgebruikers is het essentieel dat applicaties zo snel mogelijk werken. Om twee belangrijke resultaten van dit project te noemen: Het openen van een document kostte voorheen geduurde de dag steeds meer tijd. Op werkdagen liep dit op van 20 tot meer dan 60 seconden. Door de verbeteringen is dat teruggebracht naar een gemiddelde van 11 seconden. Daarnaast bleek het overstappen van de bestaande werkplek (Citrix en Internet Explorer) naar een nieuwe werkplek (lokale werkplek met Chrome) het openen van een zaak te versnellen van ruim 20 naar minder dan 7 seconden. Dit is dus significante tijdwinst!

Meten

Vanuit drie (deels virtuele) werkplekken werden ieder kwartier gebruikersacties uitgevoerd. Dat betekent dat er onder andere zaken werden geopend en documenten opgestart. De computer deed daarbij metingen hoelang die acties duurden. Die metingen van de drie werkplekken werden vervolgens automatisch in grafieken gepresenteerd en met elkaar vergeleken en geanalyseerd.

Weten

Het interpreteren van de uitkomsten van de metingen is een cruciale stap. De grafieken lieten veel verschillende kenmerken zien. Daaruit konden conclusies getrokken worden.

Verbeteren

De samenwerking met de (keten van) leveranciers heeft veel opgeleverd. De WIL is op basis van de metingen overgeschakeld van Internet Explorer naar een andere browser: Chrome. Dat heeft veel verbetering opgeleverd in de performance van cloudapplicaties. En de vervanging van Citrix door RDS zal ook veel tijdswinst geven.

Weer meten

Er zijn metingen gedaan vóór de aanpassingen, maar ook daarna. Door middel van de metingen kon achteraf bewezen worden dat de aanpassingen structureel voor een hogere snelheid gezorgd hebben. Dat rechtvaardigt de investeringen die er in de verbeteringen gedaan zijn. Dat is voor de organisatie en het bestuur heel goed om te weten.

“De metingen hebben heel veel inzichtelijk gemaakt over de performance van de werkplek en applicaties. Wat bij WIL heel goed is gegaan is dat ze open staan voor onze hulp bij analyses. Daardoor konden zij zich blijven focussen op de verbetertrajecten. Hierdoor is de performance merkbaar verbeterd.”
Serge Leroy, consultant van The Backbone

Vervolg

De WIL blijft voorlopig nog gebruikmaken van de metingen. Dat is een goede manier om een vinger aan de pols te blijven houden. Zoals in iedere organisatie volgen de (technische) veranderingen elkaar snel op, waarbij het goed is om te weten of de performance in orde blijft. En ook of deze nog verder geoptimaliseerd kan worden.

Toepasbaarheid

Deze metingen zijn binnen handbereik van organisaties die (deels) dezelfde applicaties gebruiken en ook geïnteresseerd zijn in het meten en verbeteren van performance. Door de opgedane ervaring kan de implementatie soepel en snel verlopen. Neem gerust contact met ons op.

“Voor gebruikers van applicaties is de performance essentieel. Het meten van de performance heeft enorme potentie die serieus aandacht verdient. Leveranciers kunnen hier ook hun voordeel mee doen, ze kunnen zich hiermee gaan onderscheiden.”
Annemieke Claassen, consultant Quarant“

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.