Masterclass Scrum voor gemeenten en omgevingsdiensten

Binnen een afgesproken tijd en budget een bruikbaar eindproduct opleveren? Dat kan met Scrum. Quarant organiseerde een Agile Scrum Masterclass voor medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten. Met zeer enthousiaste reacties aan het einde van de dag.

Scrum ook voor de overheid

Scrum wordt al jaren succesvol toegepast bij de ontwikkeling van digitale producten, maar ook op andere terreinen wordt de projectaanpak steeds populairder. Ook bij de overheid. Een voorbeeld is de Omgevingsdienst Regio Arnhem waar Quarant helpt veranderingen op het gebied van proces- en informatiemanagement versneld door te voeren op basis van de uitgangspunten van Scrum.

Agile Scrum Masterclass

Om meer medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten kennis te laten maken met Scrum, organiseerde Quarant samen met Douwe Attema (Agile Coach) een Agile Scrum Masterclass. De deelnemers ervaarden zelf via het spelen van een aantal simulatiegames hoe de aanpak werkt en wat de voordelen ervan zijn. Verder was er aandacht voor de vraag hoe de deelnemers Scrum in de eigen organisatie kunnen inzetten.

Extra energie

Hanneke Wiertsema, teamleider Gegevensbeheer bij de bestuursdienst Ommen-Hardenberg, kreeg veel energie van de dag: “Scrum is een innovatieve manier om doelen te bereiken. Zeker voor projecten waarvan je van tevoren niet voor elk detail weet waar je uit wilt komen. Momenteel ben ik aan het bekijken of we Scrum kunnen toepassen bij onze inspanningen voor de Digitale Agenda 2020. Daarvoor zouden we een enorm gedetailleerd plan kunnen schrijven, maar de Scrum-aanpak is waarschijnlijk zinvoller. Gewoon met een multidisciplinair team kijken wat we per twee weken kunnen opleveren en zo steeds een stap verder komen.”

Concrete resultaten

Ook Cathy Noordergraaf, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, denkt snel met Scrum aan de slag te kunnen: “Wat me vooral aanspreekt is dat je in korte tijd tot concrete resultaten komt. Ons Algemeen Bestuur heeft al besloten om enkele pilots met gemeenten ter voorbereiding op de Omgevingswet met Scrum uit te voeren. Voor de praktische uitwerking staan we echter nog voor een aantal uitdagingen: Werkzaamheden voor opdrachtgevers gaan meestal voor. Dit betekent dat het lastig is mensen echt een of twee dagdelen in de week vrij te houden. Daarnaast werken medewerkers vaak op locatie. Of parttime. Dit betekent dat het ook lastig wordt om twee, drie keer in de week met een heel team bij elkaar te komen om de voortgang te bespreken.”

Een nieuwe mindset

Esther Kramer, informatiemanager bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp, is bezig de aangereikte tools uit de Masterclass te vertalen naar de eigen organisatie: “We zijn van plan Scrum toe te passen bij de invoering van ons nieuwe zaaksysteem. Het lijkt me bovendien een goede manier om samen met onze partners en klanten de kwaliteit van de digitale dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd merk ik dat veel mensen nog denken in de oude watervalmethode, waarin je vooraf alle stappen beschrijft die moeten leiden tot een gewenst eindresultaat. Met Scrum haal je kwalitatief betere waarden doordat je de complexe, niet voorspelbare wereld op iteratieve en flexibele manier benadert. Ik vraag me nog wel af hoe ik de organisatie hierin meekrijg.”

Actiepunten in zicht

André Zuidhof, informatieadviseur bij de gemeente Bergen op Zoom, is ook direct na de Masterclass begonnen met het toepassen van Scrumtools: “We hebben gekeken welke concepten we in onze eigen omgeving kunnen toepassen. Zo maakten we bijvoorbeeld weinig voortgang bij de invoer van een nieuwe applicatie. Dus hebben we het scrumboard geïntroduceerd, met de statussen ‘to do – doing – done’. Iedereen ziet nu continu hoe we ervoor staan. Dat is veel beter dan alles in onoverzichtelijke Excellijsten op de harde schijf verstoppen. Ook hebben we het wekelijks overleg verkort naar een half uur. We gaan daarbij voortaan staan in plaats van zitten. En het overleg gaat alleen nog maar over de voortgang. Inhoudelijke zaken bespreken de vakmensen met elkaar.”

 Meer informatie

Wilt u eens een workshop of Masterclass Scrum meemaken? Wilt u samen met een Scrummaster nadenken over de mogelijkheden van Scrum binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Herman Hogendoorn: 06 224 659 28, herman.hogendoorn@quarant.nl.